Soerakarta              Mandjoeng (vr)                   M-Java

 

                                                                                                                                                                     11-11-2011

Ligging

Deze tabaksonderneming lag ongeveer 15 km ten westen van Soerakarta, ongeveer 5 km van de hoofdweg van Soerakarta naar Jogjakarta.

Het kamp was ondergebracht in een stenen gebouw, de administrateurswoning (aangeduid op de Topo­­gra­fische kaart). Dit gebouw was eerst een vrouwenkamp, daarna een mannenkamp.

 

Kampcommandant

Suparso

 

Kampleiding

Mw Cameron

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

17-03-1946

Srk: Lodjiwetan

 

150

150

vr,ki

19-04-1946

Srk: Temoeloes

 

100

250 (1)

vr,ki

13-06-1946

 

Evacuatie (2)

250

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Srk=Soerakarta

(1) 17 APWI’s, verder Indo-Europeanen, die tijdens de Japanse bezetting buiten het kamp verbleven

(2) via het evacuatiekamp Koesoemojoedan, per vliegtuig naar Semarang, vervolgens naar het Burgerweeshuis

 

Omstandigheden

wonen                   overvol, slechte water voorziening, slechte toiletten, later latrines bijgebouwd

voeding                 geen ontbijt, weinig rijst, nauwelijks groente

koken                    eerst eten uit extremisten-keuken, later zelf koken (verbetering)

baden, wassen      in de kali achter het kamp

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 151

Bruggen, M.P. van et al. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 75

Bruggen, M.P. van - De geïntern. Europese en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie 1994, pg 15, 22- 27

Groot, Mw J. de - Mededelingen over de extremistentijd, NIOD, IC 059036 (vr)

Huisingh, Herinneringen uit Japanse tijd, NIOD, IC 033211

Merghart, W. - Behandeling van geïnterneerden 26.06.46, NIOD, IC 054824 (vrouwenkamp)

Merghart, W. - Algemeen verslag, 26.06.46, NIOD, IC 054825

Merghart, W. - Verslag inzake de politieke situatie ..., 05.07.46, NIOD, IC 054822

Tijn, B. van - Mededelingen uit een gesprek, NIOD, IC 054819

Verslag, NIOD, IC 055261=054580

Verslag, NIOD, IC 055263=054584

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, maart 2005, pg 25-27

 

Foto’s/Tekeningen

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, maart 2005, pg 56

Wal, E. van der - Persoonlijke mededeling (foto van het, inmiddels vervallen, hoofdgebouw, gemaakt in 2001)

 

Naamlijsten

NEFIS-rapport, BuZa, NEFIS-document 2262 (transport 09.02.47)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 151

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, juli 2006, pg 58

 

 

 

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Midden-Java