Klaten                        Manishardjo                     M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     1-11-2011

Ligging

Deze suikerfabriek lag ongeveer 15 km ten zuid-oosten van Klaten. Deze onder­neming wordt vermeld zowel op de Kaart van de ondernemingen (nummer XLVIII), op de kaart van de Autowegen-Atlas (nummer 48), als op de Topografische kaart (blad 48.42 B).

Het kamp was ondergebracht in 5 oude woonhuizen van de suikerfabriek (volgens Merghart: een oude loods).

 

 

Kampcommandant

Siswo

 

Kampbewaking

Slamet

 

Kampleiding

Hr B.J.Harmsen

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

15-11-1945

Klaten: Gevangenis

 

 

 

jo,ma

xx-01-1946

Srk: Koesoemojoedan

 

 

 

jo,ma (1)

04-02-46 (2)

 

 

 

203 (3)

jo,ma (4)

20-03-1946

Klaten: Gevangenis

 

 

 

jo,ma

26-03-1946

Srk: Koesoemojoedan

 

 

 

jo,ma

13-06-1946

 

Srk: Panasan (5)

 

 

jo,ma

27-09-1946

 

Evacuatie (6)

 

 

jo,ma

06-12-46 (7)

 

 

 

136 (8)

jo,ma

xx-xx-47 (9)

 

Evacuatie (10)

 

0

jo,ma

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen;

Srk=Soerakarta

(1) APWI’s uit Karangpandan (mislukte evacuatie)

(2) datum van het eerste visitatiebezoek van het IRK

(3) 3 Europeanen, 186 Indo-Europeanen, enige Ambonezen, Menadonezen, Timorezen

(4) ook enige oude mannen en één klein meisje

(5) evacuatie naar Semarang via vliegveld Panasan

(6) deels via Koesoemojoedan, deels via station Tjepper, vervolgens met de trein naar Batavia

(7) datum van het tweede visitatiebezoek van het IRK

(8) 135 mannen en 1 meisje

(9) mogelijk in meerdere transporten, uiterlijk 30-05-1947

(10) met de trein naar Batavia

 

Omstandigheden:

voeding                 eerste 3 maanden zeer slecht, geen voedselpakketten, geen bijvoeding via familieleden,

centrale keuken, later (toezicht kwam van BOP) iets beter: 250 g rijst pppd,  IRK-pakketten

wonen                   elektriciteit aanwezig, weinig lampen

water                     4 putten, waarvan 1 van goede kwaliteit

kleding                  slecht

medische zorg     Dr Dezentje, ernstig zieken naar het Zendingshospitaal in Klaten

sterfgevallen        tussen xx.01.46 en 04.02.46: 3 mannen

familiecontact     IRK-kaarten verzenden eenmaal per maand toegestaan

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 145

Bruggen, M.P. van - De geïnterneerde Europese en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie, 1994, pg 22

Heycop, J.C. van - Indonesische interneringskampen (verslag), 12.12.46, NIOD, IC 047084

Huisingh - Herinneringen uit Japanse tijd, NIOD, IC 033211

IRK-rapport, 04.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 26

IRK-rapport, 06.12.46, NIOD, IC 054592, nr 20

Merghart, W. - Aanvullend verslag, 12.07.46, NIOD, IC 054828

Merghart, W. - Behandeling van geïnterneerden, 26.06.46, NIOD, IC 054824

Merghart, W. - Verslag inzake de politieke situatie in Soerakarta ..., 05.07.46, NIOD, IC 054822

Middelburg, P.H. - Persoonlijke mededeling (naamlijst ca 20 personen)

NEFIS, 16.02.46, BuZa, NEFIS-document 2164  (203 mannen, 25 in ziekenhuis)

Rapport, 10.01.47, NA, PGH 1419, pg 18 (146 personen)

Rapport, 09.02.46, NA, PGH 1419, pg 22 (128 personen)

Verslag, NIOD, IC 055261=054580

Verslag van de Subcommissie van de Bestandscommissie, 17.12.46, NIOD, IC 055273

 

Naamlijsten

Naamlijst transport 05.12.46 – BuZa, NEFIS 2262 (136 personen)

Naamlijst transport 09.02.47 – BuZa, NEFIS 2262

 

 

Index          Kampen in Midden-Java