Malang                      Marinekamp                      O-Java

 

                                                                                                                                                                     9-12-2011

Ligging

Het Marinekamp (gebouwd in 1939) lag in het zuid-westelijk stadsdeel, binnen het gebied begrensd door de De Ridderweg, de Sumatraweg, de Malakkaweg en de Borneoweg.  Het Marinekamp was het vakantieverblijf van de Koninklijke Marine.

Het kamp bestond uit 3 grote huizen met kleine kamers. Er was een grote tuin. Sommige families bewoonden een kamer alleen.

Het kamp werd aanvankelijk opgezet als opvangkamp voor evacués uit Ambarawa, Soerabaja e.d., wier huizen in de oorlog verwoest waren. Bij het begin van de bersiapperiode werd het een interneringskamp, tevens een model-kamp voor de buitenwereld, een “visitekaartje” voor de Republiek Indonesia.

 

Kampcommandant

Pradjiman

 

Kampbewaking

Indonesische Politie

 

Kampleiding

Hr H.J.Kentgens

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Omgeving (1)

 

200 (2)

200

vr,ki

13-12-1945

Mal: Lowokwaroe

 

400

600

ma (3)

12-02-46 (4)

 

 

 

582 (5)

ma,vr,ki

xx-xx-19xx

Mal: Gond. Legi

 

 

 

vr,ki

xx-xx-1946

 

Evacuatie (6)

 

 

ma,vr,ki

xx-08-1946

Sing: Klampok

 

50

 

jo,ma

31-07-1947

 

Bevrijding (7)

 

 

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Mal=Malang, Sing=Singosari

(1) waaronder Soerabaja, Malang

(2) volgens Dr Engelmayer 600 (waarschijnlijk veel te hoog geschat)

(3) voornamelijk mannen van 60 jaar en ouder

(4) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(5) waaronder 54 Nederlanders, 496 Indo-Europeanen

(6) samen met gezinsleden uit andere kampen

(7) door Nederlandse troepen tijdens de Eerste Politionele Actie

 

Omstandigheden:

voeding                 100 g rijst en 200 g mais pppd, centrale keuken

wonen                   meubilair aanwezig, velen hadden bed, matras, klamboe

sanitair                  WC’s en badkamers aanwezig

medische zorg     dokter H.Croes, ziekenzaal aanwezig

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 203-204

Bezoek interneringskampen, februari 1946, NEFIS/CMI-document, BuZa 2164 (583 ma,vr,ki)

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 267, 269, 272, 275

Engelmayer, Mw Dr K.G. - Verslag extremistentijd, NIOD, IC 054902, pg 1

Haas, Paula de - Indo-Europeanen in Malang ....., Doctoraalscriptie, 1992, pg 46

IRK-rapport 12.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 7 = NIOD, IC 054877

Kappers, Theo - In de Kerstnacht ...., Moesson 31, nr 10 (25.12.86), pg 10

Kappers, Theo - Begrafenisonderneming “Halewijn”, Moesson 32, nr 1 (15.07.87), pg 25

Kappers, Theo - Mata Ketawa, Moesson 32, nr 7 (01.11.87), pg 19

Kappers, Theo - Een hommage aan ‘Pradjiman’, Moesson 41, nr 1 en 2 (juli/augustus 1996), pg 32

NEFIS-weekrapport, 04.03.46, CAD, AA 11

NEFIS-weekrapport, 11.07.46, CAD, AA 11 (ca 700 personen)

NIBEG-rapport nr 5, 28.02.46, NIOD IC 060374, pg 7

Sassen (Min. van Sociale Zaken) – Brief aan Tweede Kamer (5-1-1949), NA, AS 5169 (proefevacuatie)

Schaik, A. van - Malang, Beeld van een stad, 1996, pg 63

 

Foto’s

Dulm, J. van e.a. – Kampatlas, deel II, pg 149 (luchtfoto)

Legemaate, H.J.  e.a. - H.M. Kruiser de Ruijter, 1999, pg 97

Marinekamp - Malang 1945-1946, groepsfoto, Kawatberichten 12/1, 1994, pg 27

Schaik, A. van - Malang, Beeld van een stad, 1996, pg 64

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. – Kampatlas, deel II, pg 149

 

Proefevacuatie

In dit kamp werd eind januari 1946 een zogenaamde proefevacuatie (van 156 APWI) uitgevoerd om na te gaan of alle gemaakte afspraken tussen de Indonesische en Nederlandse autoriteiten werden nageleefd. Ver­dere evacuatie vond plaats tezamen met de vrouwen en kinderen, die in het kamp De Wijk gevangen zaten.

 

Huidige situatie

Het gebouwencomplex is nog aanwezig, thans in gebruik bij de Indonesische Marine (2007).

 

 

Plattegrond

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java