Makassar                  Mariso-kamp                 Z-Celebes

 

                                                                                                                                                                         4-4-2013

Japans kamp

 

Andere benaming

Bamboekamp

 

Ligging

Dit kamp bevond zich in het uiterste zuiden van Makassar; het werd in maart 1944 gebouwd voor de krijgs­gevangenen, die zich toen nog in het Infanteriekampement bevonden.

 

Kampcommandant

Yoshida Tamao (eigenlijk hoofd van de bewaking).

Kampleiding

kapitein Dieudonné.(voor de Nederlanders)

 

Transporten

Datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

02-06-44 (1)

Mak: Inf kamp (2)

 

1530

1530

kr

13-07-1944

Mandai (3)

 

180

1710

kr (4)

17-04-1945

Moena: Raha (5)

 

50

1760

kr (6)

25-07-1945

 

Soerabaja (7)

416

1344

kr

01-08-1945

Moena: Raha

 

60

1404

kr (6)

09-08-1945

Moena: Raha

 

59

1363

kr (6)

 

 

 

 

 

 

17-08-1945

 

Soerabaja

50 (8)

1413 (9)

kr

26-08-1945

 

Mak: Mil Hosp

1250 (10)

0

kr

kr=krijgsgevangenen

Mak=Makassar; Inf kamp=Infanterie-kampement, Mil Hosp=Militair Hospitaal

(1) tot en met 05-06-1944

(2) eerst kwamen de mannen in een ander legerkamp, maar dat keurden zij af (“vies legerkamp”)

(3) vliegveld-kamp bij Makassar

(4) Britse krijgsgevangenen

(5) met vissersprauwen van het eiland Moena naar Watampone (oostkust)

(6) één van de laatste groepen krijgsgevangenen, die op Ambon te werk werden gesteld

(7) met de Nanshin Maru 2, olietanker, op het dek, zonder drinkwater, aankomst Soerabaja 29-7-1945

(8) volgens Tineke Stolk 69 man (pg 390)

(9) inclusief tenminste 330 doden (Kampatlas I, pg 197)

(10) aantal overlevenden (afgerond)

 

Wonen

Het kamp bestond uit een 20-tal slecht gebouwde barakken van hout, bamboe en atap, gebouwd in een moe­rassige klappertuin. Het kamp was omheind met prikkeldraad en gedek.

Voeding

De voedselvoorziening was slecht.

Water

Het drinkwater was van slechte kwaliteit.

Gezondheid

Er waren veel zieken, deels door het zware werk, deels door de slechte voeding; er heerste veel malaria (moerassig terrein).

Sterfgevallen

Door de uitermate slechte omstandigheden en het wrede regime van Yoshida was het sterftecijfer hoog: in dit kamp vielen in ruim een jaar meer dan 330 doden (op 1500 kampbewoners).

Gebeurtenissen

16-08-1945  Alle werkploegen bleven thuis, aantreden in parade-tenue, bekendmaking capitulatie

17-08-1945  Het eten werd beter

18-08-1945  Iedereen werd ingeënt tegen cholera, tyfus, dysenterie

21-08-1945  De Japanners ruimden de werkplaatsen op en namen alle gereedschap mee

26-08-1945Verhuizing naar Militair Hospitaal in Makassar

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 231

Dulm, J. van e.a. –Atlas Japanse kampen, Deel 1, 2000, pg 197

Legemaate, H.J. e.a. – H.M. Kruiser de Ruyter, 1991, pg 133

Stolk, Tineke – Hoe het ons verging, pg 386-393, 404-414

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 78, 204, 206

 

 

Voor informatie over de periode van de Japanse bezetting

zie www.japansekrijgsgevangenkampen.nl

 

 

Index          Celebes-kampen