Batavia                    Mater Dolorosa                   W-Java

 

                                                                                                                                                                         16-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp was ondergebracht in het klooster van de Congregatie van de Goede Herder, gelegen aan de Pasar­straat in Meester Cornelis. Tijdens de Japanse bezetting was het eerst een kamphospitaal voor zieke krijgs­gevangenen; vanaf mei 1945 was het een kamphospitaal voor mannen en oudere jongens uit de burger­kampen.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

15-08-1945

 

 

 

1000

jo,ma (1)

 

OPVANGKAMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-10-45 (2)

 

 

 

350

jo,ma

xx-xx-19xx

 

Evacuatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jo=oudere jongens, ma=mannen (allen ernstig ziek)

(1) uit de mannenkampen in Bandoeng  en Tjimahi

(2) peildatum RAPWI-rapport Schouten

 

Kampleiding

Dr B.Lutter (geneesheer directeur, officier van gezondheid KNIL)

 

Huidige situatie (2007)

Het klooster is inmiddels sterk uitgebreid, de voorgevel is nog van voor 1945; het complex bevat een aantal

RK-scholen, het kan bezocht worden.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 50

Dulm, J.  van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel 1, 2000, pg 100

Dulm, J.  van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel 2, 2002, pg 85, 86 (plattegrond, foto’s ziekenzalen)

Schouten, C. – RAPWI, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 25

Vletter, M.E. de e.a. – Batavia/Djakarta/Jakarta, Beeld van een metamorfose, 1997, pg 71

 

Index          West-Java-kampen