Medan                  Medans Warenhuis          N-Sumatra

 

                                                                                                                                                                         28-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit warenhuis bevond zich in de Hüttenbachstraat, een oost-west lopende straat in het verlengde van Nienhuysweg (Esplanade zuidzijde) naar het westen.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Omgeving (1)

 

 

 

pers

 

 

 

 

 

pers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pers=personen (mannen, vrouwen en/of kinderen)

(1) het is niet duidelijk welke personen hier werden opgevangen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 28

Loderichs, M.A. e.a. – Medan, Beeld van een stad, 1997, pg 66

 

 

Index          Sumatra-kampen