Batavia                  Militair Hospitaal                 W-Java

 

                                                                                                                                                                         17-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp bevond zich aan de Hospitaalweg, direct ten zuiden van het 10e Bataljon.

 

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

15-08-1945

 

 

 

100

zkr

 

OPVANGKAMP

 

 

 

xx-11-1945

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki

 

 

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-19xx

 

Evacuatie

 

 

ma,vr,ki

zkr=zieke krijgsgevangenen

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 50

Hillen, Ernst - Kampjongen, 1994, pg 164

Dulm, J.  van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel  I, 2000, pg 93

Rinzema, W. - Dit was uw Tjideng, 2e druk 1991, pg 110

Toestand der Nederlanders in de kampen, NRK-archief Ned. Indië, Doos 2, map 1

 

 

Index          West-Java-kampen