Tjimahi                 Militair Hospitaal                 W-Java

 

                                                                                                20-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Ligging

Dit ziekenhuis lag direct aan de zuidzijde van de spoorlijn, even ten westen van het station.

Het Kamp­hospitaal bestond uit enige paviljoens en was omheind met prikkeldraad.

 

Kampbewaking

heiho’s, Japanse soldaten; later Britse en weer later Nederlandse militairen

 

Kampleiding

Dr M.M.G.Woensdrecht.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

23-08-1945

 

 

 

??

jo,ma

 

OPVANGKAMP

 

 

 

25-09-45 (1)

Div. kampen

 

 

 

ma,vr,ki

25-09-40 (1)

Omgeving

 

xx (2)

 

vr (3)

 

 

 

 

 

 

xx-12-1945

 

Evacuatie (4)

 

 

mav,vr,ki (5)

 

 

 

 

 

 

xx-xx-xx (6)

 

Ontruimd

 

 

 

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Div. kampen=Diverse kampen in Tjimahi

(1) en daarop volgende dagen en weken

(2) op sommige zalen meer dan de helft van het aantal patiënten

(3) Indonesische vrouwen (spraken uitsluitend Maleis)

(4) in gewapend convooi naar Andir, per vliegtuig naar Batavia, met Oranje (hospitaalschip) naar Nederland

(5) ernstig zieken

(6) datum niet bekend

 

Medische zorg

Sommige doktoren kwamen net uit Nederland, hadden geen tropenervaring, spraken geen Maleis.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 69

Brugmans ,I.J. – Gevangen op Java (dagboek), 2004, pg 163 (chirurg uit Nederland, heeft niets te doen)

Blom, H. van der.  in H.A.M.Liesker – Je denk, ken niet maar ken, 1997, pg 349-354

Delden, Mary van – Bersiap in Bandoeng, 1989, pg 145

Dulm, J. van e.a. – Kampatlas, Deel  I, pg 114, Deel II, pg 99 (plattegrond)

Herman-Dauvellier, C. – Kiki’s brieven, 1997, pg 56, 60, 63, 65 (periode december 1945 – april 1946)

Quack, R.B. – RAPWI-rapport, Kampen in en rond Bandoeng, NIOD, IC 054943-054946, pg 11, 21, 24

 

 

Plattegrond, tekeningen, foto’s

zie www.japanseburgerkampen.nl

 

 

Index          West-Java-kampen                 Tjimahi-kaart