Magelang              Militair Hospitaal                 M-Java

 

                                                                                                                                                                     27-2-2013

Opvangkamp

 

Andere benaming

RAPWI-kamp I

 

Ligging

Het Militair Ziekenhuis lag in het noord-oostelijk stadsdeel.

 

Kampbewaking

Britse troepen

 

Kampleiding

Dr Hellferich

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

25-09-45 (1)

Div. kampen (2)

 

 

 

ma,vr,ki (3)

23-10-1945

Amb: Amb 7

 

200

 

ma,vr,ki (3)

29-10-1945

Amb: Banj 10

 

240

2700

ma,vr,ki (3)

 

 

 

 

 

 

05-11-1945

 

Amb: Amb 7

100

 

ma

06-11-1945

 

Semarang (5)

39

 

ma,vr,ki

09-11-1945

 

Semarang (5)

300

 

ma,vr,ki

11-11-1945

 

Semarang (5)

117

 

ma,vr,ki

12-11-45 (4)

 

Semarang (5)

1000

1200

ma,vr,ki

19-11-45 (6)

 

Ambarawa (7)

1200 (8)

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Amb=Ambarawa, Banj=Banjoebiroe, Div. kampen=Diverse kampen

(1) datum van het eerste transport, later volgden andere transporten

(2) voormalige Japanse interneringskampen in Ambarawa, Banjoebiroe en Semarang

(3) zieken met familieleden

(4) t/m 17-11-1945 (i.v.m. dreigende omstandigheden)

(5) per trein en vrachtauto naar opvangkampen in Semarang en aan boord van enige schepen

(6) in de nacht van 19 op 20 november 1945 (onmiddellijke ontruiming van Magelang door Britse troepen)

(7) per vrachtauto naar diverse nog bestaande voormalige Japanse interneringskampen

(8) waaronder 400 ernstig zieken

 

TWEEDE LOCATIE. Toen het Militair Ziekenhuis vol raakte werd in Toegoeran een tweede opvangplaats ingericht; het is niet bekend wanneer deze tweede locatie in gebruik werd genomen en ook niet hoe de verdeling van de zieken over beide locaties was. Hier staan de aantallen van beide locaties samen.

 

OMSTANDIGHEDEN. Vanaf de eerste dag, dat de voorbereidingen voor de opvang van de zieken begonnen, 20-09-1945, was de sfeer in Magelang “onrustig en oproerig”, op muren en schuttingen stonden opruiende teksten. De daarop volgende dagen werden de pemoeda’s steeds agressiever, zodat de Engelse troepen (hoofdzakelijk bestaande uit parachutisten) prikkeldraad-versperringen aanlegden en mitrailleurs opstelden om de Nederlanders in hun huizen en hotels te beschermen. Rond half oktober werd een boycot uitgeroepen: de inlanders mochten het ziekenhuis niet meer in, zij mochten geen voedsel meer leveren. De toestand werd zo gevaarlijk, dat de Engelsen barricades rondom het ziekenhuis opwierpen; kogels vlogen over het zieken­huis­terrein, iedereen moest binnen blijven, de ramen werden dicht gespijkerd. Licht, water en telefoon vielen uit.

 

MEDISCHE TOESTAND. Bij aankomst van de eerste zieken stond een staf van doktoren klaar om hen op te vangen, alsmede inlandse hulpkrachten zoals verpleegsters, schoonmakers, koks, stokers e.d. De Japanners hadden de volledige inventaris van het Ziekenhuis aan de Nederlanders overgedragen, er waren voldoende medicijnen aanwezig. Rondom half oktober viel de hulp van inlanders weg (zie boven). Spoedig lagen alle zalen overvol (er werd een tweede ziekenhuis in Toegoeran ingericht). Er kwamen op een gegeven moment drie jonge dokters kersvers uit Nederland om hier hulp te bieden.

 

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 107

Broeshart, A.C. et al – Vrede, maar geen bevrijding, 1989, pg 29, 46

Brommer, B. e.a. – Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg 73-74

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 158, 167-170

Groen, P.M.H. – Patience and bluff, Mededelingen Sectie Mil. Geschiedenis 8, 1985, pg 119, 128-144

Helfferich-Koch, Han – Een dal in Ambarawa, 1981, pg 224-241

Norel, Okke – Brief van zijn moeder 23-10-1945

Schouten, C. – RAPWI-rapport, pg 96 e.v.

Scharrenberg-Franzen, A.C. – Ondervragingsrapport 05.02.48, NIOD, IC 033543, pg 6

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6

Tull, T.S. – Report on the situation in the camps, LHC, pg 2, situation reports 19-11-1945 en 20-11-1945

Voorneman, Richard N. – Banjoebiroe 11,  dagboeken-supplement, 1995, pg 63

 

Foto’s (voorgevel omstreeks 1925 en 2007)

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 107

 

 

Foto voorgevel Militair Hospitaal

 

 

Index          Kampen in Midden-Java