Makassar              Militair Hospitaal             Z-Celebes

 

                                                                                                                                                                         4-4-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Het Militair Hospitaal lag in het centrum van Makassar aan de Hospitaalweg, hoek Pisangweg.

 

Kampleiding

luitenant den Haan

 

Transporten:

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

26-08-1945

Mak: Mariso

 

1250

1250

kr

28-08-1945

Moena: Raha

 

64 (1)

1310

kr (2)

04-09-1945

Moena: Raha

 

40

1350 (3)

kr (2)

14-09-1945

 

Balikpapan ?

73

 

kr (4)

18-09-1945

 

Morotai

 

 

kr (5)

22-09-1945

 

 

 

433

kr (6)

24-09-1945

 

Morotai

 

 

kr (7)

03-10-45 (8)

Omgeving

 

 

 

pers (9)

xx-10-1945

 

Mak: Fort Rot

 

 

pers (10)

xx-12-1945

 

Evacuatie

 

 

kr

kr=krijgsgevangenen, pers=personen

Mak=Makassar; Fort Rot=Fort Rotterdam, Mariso=Mariso-kamp

(1) 49 Nederlanders en 15 Engelsen

(2) de laatste transporten van de Ambon-groep

(3) volgens Elly Touwen e.a. 1100, onder wie 500 Nederlanders

(4) technisch personeel werd met 3 DC3’s opgehaald

(5) alle Amerikaanse krijgsgevangenen vertrokken

(6) peildatum RAPWI bij aankomst in Makassar

(7) alle Engelse krijgsgevangenen vertrokken

(8) dag van de volksopstand

(9) Ambonezen (KNIL-militairen? met hun gezinnen ?)

(10) de groep Ambonezen, die kort geleden in dit kamp bescherming zocht

 

Gebeurtenissen

29-08-1945  Er werd een omheining rondom het kamp gemaakt,

                       er was veel eten beschikbaar, zoals blikken boter en corned beaf, vlees, suiker

31-08-1945  Er was een radio met Nederlandse nieuwsberichten uit Australië

xx-09-1945  De Ambonese KNIL-militairen kregen Japanse wapens in handen en vormden een “nieuw leger”

21-09-1945  Australische troepen kwamen aan in Makassar, totaal ongeveer 250 man onder leiding van brigade-generaal Dougherty

02-10-1945  Totaal ongeveer 2500 man Australische troepen

02-10-1945  Velen hadden nog steeds geen bericht van familie in Nederland

03-10-1945  Alle Ambonese gezinnen werden door pemoeda’s in hun huizen overvallen, hun huizen werden geplunderd, 10 à 12 van hen werden vermoord, zij zochten bescherming in het Militair Hospi­taal. (later werden zij ondergebracht in Fort Rotterdam).

xx-12-1945  De laatste krijgsgevangenen werden geëvacueerd

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 233

Klift-Snijder, A.G. van der - Geroepen ... (memoires van een zendingsvrouw), 1996, pg 143

Koerts, H.J. – De vrijheid werd duur gekocht, 1991, pg 45, 73

Schouten, C. – RAPWI, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 148-150

Stolk, Tineke – Hoe het ons verging, pg 392-393, 404-414

Touwen-Bouwsma, Elly en Petra Groen – Tussen Banzai en Bersiap, 1996, pg 48

 

 

Index          Celebes-kampen