Batavia                Minangkabau-kamp               W-Java

 

                                                                                                                                                                         16-3-2013

Opvangkamp

 

 

Ligging

Dit kamp was ondergebracht in een woonwijkje vlak bij het Station Manggarai in het westelijk deel van Meester Cornelis. Dit kamp werd gebruikt voor evacués uit de Republikeinse kampen, die per trein in Station Manggarai aankwamen.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-46 (1)

Rep. kampen (2)

 

 

 

ma, vr,ki

xx-02-1946

 

 

 

 

ma, vr,ki

xx-xx-19xx

 

Evacuatie (3)

 

 

ma,vr,ki

ki=kinderen,  ma=mannen, vr=vrouwen

Rep. kampen=Republikeinse kampen

(1) tot mei 1947

(2) in Midden- en Oost-Java, transport per trein

(3) naar Nederland

 

Voeding

Eten werd in natura verstrekt door het Rode Kruis.

Water

Het kraanwater was onbetrouwbaar; drinkwater werd met tankwagens uitgedeeld.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 50

Besseling, Nard – Persoonlijke mededeling

Croese, Willy – Sajoer gendjer eten, 2006, pg 75-78

Wal, Eddy van der - Bersiap-kampen in Salatiga, versie juli 2006, pg 79 (in eigen beheer uitgegeven)

 

 

Evacuatie per trein naar Batavia 27-9-1946 - 30-5-1947

Transporttabel categorie 4

 

 

Index          West-Java-kampen