Kediri                      Minggiran (ma)                    O-Java

 

                                                                                                                                                                     25-11-2011

Ligging

Deze suikerfabriek lag ongeveer 10 km ten noorden van Kediri aan de weg naar Kertosono. Deze onder­neming wordt vermeld zowel op de Kaart van de onder­nemingen (nummer 12), op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 166), als op de Topografische kaart (blad 52.42 B).

Het kamp bestond 6 goed gebouwde, stenen huizen: 2 voor de mannen en 4 voor de vrouwen-en-kinderen. De mannen en vrouwen werden gescheiden gehouden. Er was een gemeenschappelijke keuken.

 

Kampleiding

Hr R.C.F.Bezoet de Bie (van xx.07.46 tot xx.10.46), Hr C.J. van Heemstede Obelt (van xx.10.46 tot 01.04.47)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

26-10-1945

Loem: Tempeh

 

35

 

jo,ma

06-07-1946

Ked: Wonoredjo

 

260

 

jo,ma

xx-xx-1946

Prob: Bremi

 

(1)

 

jo,ma

14-10-1946

 

Evacuatie (2)

 

 

jo,ma (3)

10-12-46 (4)

 

 

 

180

jo,ma

20-12-46 (5)

 

 

 

188

jo,ma

17-01-1947

 

Evacuatie (6)

 

 

jo,ma (7)

01-04-1947

 

Treng (ma)

 

0

jo,ma (8)

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen

Ked=Kediri, Loem=Loemadjang, Prob=Probolinggo, Treng=Trenggalek

(1) totaal uit Bremi in beide Minggiran-kampen 150 mannen, vrouwen en kinderen

(2) per trein naar Batavia,

(3) APWI (tegelijk met de vrouwen uit Minggiran-vrouwenkamp)

(4) datum van de visitatie van het IRK

(5) datum van de visitatie van de Bestandscommissie

(6) per trein naar Batavia

(7) alfabetisch A t/m J

(8) alfabetisch K t/m Z

 

Omstandigheden

voeding                 300 g rijst pppd, soms vlees en sojabonen, gemeenschappelijke keuken met vrouwenkamp

sanitair                  één WC per huis met waterspoeling, achter de huizen open latrines boven bestaande sloot

gezondheid           goed

toestand                overvol

medische zorg     twee verpleegsters aanwezig

familiecontact     bezoekregeling overdag met vrouwenkamp

klimaat                  zeer vochtig

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 172

Berge, L.J. ten - Persoonlijke mededeling

IRK-rapport 10.12.46, NIOD, IC 054592 (nr 14)

IRK-rapport 13.04.47, NIOD, IC 032391

IRK-rapport 13.04.47, NIOD, IC c054655

ODO-verklaring 24.04.47, NIOD, IC 073901 (naamlijst van 3 overledenen, ma,vr,ki)

ODO-verklaring 06.08.47, NIOD, IC 073911 (naamlijst van 3 overledenen, ma,vr)

ODO-verklaring 15.05.48, NIOD, IC 071003

ODO-verklaring 20.08.47, NIOD, IC 071107

Verslag, NIOD, IC 054585=(055262) pg 2 (o.a namen van 2 overledenen, ma en vr)

Verslag van de Subcommissie van de Bestandscommissie 20.12.46, NIOD, IC 055273

 

Plattegronden

Berge, L.J. ten Berge - Persoonlijke mededeling

 

Huidige situatie

De suikerfabriek is verdwenen, maar de employé-woningen zijn er nog (2007).

 

 

Plattegrond

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java