Kediri                      Minggiran (vr)                    O-Java

 

                                                                                                                                                                     25-11-2011

Ligging

Deze suikerfabriek lag ongeveer 7 km ten noorden van Kediri aan de weg naar Kertosono. Deze onderneming wordt vermeld zowel op de Kaart van de onder­nemingen (nummer 12), op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 166), als op de Topografische kaart (blad 52.42 B).

Het kamp bestond 6 goed gebouwde, stenen huizen: 2 voor de mannen en 4 voor de vrouwen-en-kinderen. De mannen en vrouwen werden gescheiden gehouden. Er was een gemeenschappelijke keuken.

 

Kampleiding

Mw H.J. de Kanter -Brugsma

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

06-07-1946

Ked: Slèmanan

 

 

 

vr,ki

xx-xx-1946

Prob: Bremi

 

(1)

 

vr,ki

14-10-1946

 

Evacuatie (2)

 

 

vr,ki (3)

10-12-46 (4)

 

 

 

494 (5)

vr,ki

20-12-46 (6)

 

 

 

486 (7)

vr,ki

17-01-1947

 

Evacuatie (8)

 

 

vr,ki

01-04-1947

 

Treng (vr) (9)

 

 

vr,ki (10)

ki=kinderen, vr=vrouwen

Ked=Kediri, Prob=Probolinggo, Treng=Trenggalek

(1) totaal uit Bremi in beide Minggiran-kampen 150 mannen, vrouwen en kinderen

(2) naar Batavia (tegelijk met jo,ma uit Minggiran-mannenkamp), aankomst 16-10-1946 (Kramat-kamp)

(3) APWI

(4) datum visitatiebezoek IRK

(5) 249 vrouwen en 245 kinderen

(6) datum visitatiebezoek Bestandscommissie

(7) 275 vrouwen en 211 kinderen

(8) naar Batavia, (tegelijk met jo,ma uit Minggiran-mannenkamp), aankomst 19-1-1947 (Kramat-kamp)

(9) alfabetisch A t/m J

(10) alfabetisch K t/m Z

 

Omstandigheden

voeding                 300 g rijst pppd, soms vlees en sojabonen, gezamenlijke keuken met mannenkamp

sanitair                  één WC per huis met waterspoeling, achter de huizen open latrines boven bestaande sloot

water                     één waterput bij iedere woning

gezondheid           goed

geestelijke zorg   pastoors Klooster, Wessels en van Megen

toestand                overvol

klimaat                  zeer vochtig

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 172

Berge, L.J. ten - Persoonlijke mededeling

Brantz-Gamelon, Mw M. - Verklaring 24.10.85, NIOD, IC 081738

IRK-rapport 10.12.46, NIOD, IC 054592 (nr 14)

IRK-rapport 13.04.47, NIOD, IC 032391

IRK-rapport 13.04.47, NIOD, IC 054655

ODO-verklaring 24.04.47, NIOD, IC 073901 (naamlijst van 3 overledenen, ma,vr,ki)

ODO-verklaring 06.08.47, NIOD, IC 073911 (naamlijst van 3 overledenen, ma,vr)

Verslag, NIOD, IC 054585=(055262) pg 2 (o.a. namen van 2 overledenen, ma en vr)

Verslag van de Subcommissie van de Bestandscommissie 20.12.46, NIOD, IC 055273 = CZM 1990

 

Plattegronden

Berge, L.J. ten Berge - Persoonlijke mededeling

 

Huidige situatie

De suikerfabriek is verdwenen, maar de employé-woningen zijn er nog (2007).

 

 

Plattegrond

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java