Padang                     Missiecomplex             M-Sumatra

 

                                                                                                                                                                         26-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Het Missiecomplex bevond zich in het centrum van de stad, waar de Kloosterweg en de Prinsstraat bij elkaar kwamen. Tijdens de Japanse bezetting was hier lange tijd het grote vrouwenkamp ondergebracht.

 

Kampcommandant

major Hill (oktober 1945)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

02-09-1945

Bangkinang

 

1220

1220

ma,vr,ki

xx-09-45 (1)

 

Pad: Woonwijk

1220

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen (in gezinsverband)

(1) na een verblijf van enige weken (datum niet precies bekend)

 

Toestand

Bij aankomst van de evacué’s bleken alle gebouwen vrijwel leeggeplunderd en door vernielingen zwaar beschadigd. Het Zusterhuis werd de laatste oorlogsjaren gebruikt als Gemeentehuis, maar werd op last van de Engelsen ontruimd en ter beschikking gesteld van de evacué’s.

Diverse instellingen in de stad waren in handen van de republikeinen, zoals het Postkantoor, de Elektrische Centrale, het Telegraafkantoor, de Waterleiding en andere openbare gebouwen.

De Theresia-Kerk was voor vernielingen gespaard gebleven; de kerkdiensten werden weer hervat.

Veiligheid

Het complex was geheel omringd met prikkeldraad. De avondklok was ingesteld. Buiten op straat was men niet veilig (diverse personen werden gekidnapt).

 

Huidige situatie (2007)

Alle gebouwen van het Missiecomplex zijn nog aanwezig, er is wel wat bijgebouwd (thans zijn hier onder­gebracht een Lagere en een Middelbare School en een Jongens- en een Meisjes­weeshuis).

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 34

Fraters van Tilburg, Fr Gonzaga – Verleden en Heden Congregatie  Fraters van Tilburg, 1946, nr 5, pg 50-53

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD IC 081820, pg 143

Zusters van Tilburg, Zr Leonarda - Kampdagboek, pg 53-59

 

Voor informatie over de periode van de Japanse bezetting

zie www.japanseburgerkampen.nl (inclusief naamlijsten)

 

 

Index          Sumatra-kampen