Semarang                       Mlaten                          M-Java

 

                                                                                                                                                                     23-2-2013

Republikeins kamp, Opvangkamp

 

Andere benaming

Mlaten-Gevangenis

 

Ligging

De Mlaten-Gevangenis lag in het oosten van de stad aan de oostzijde van de grote noord-zuid lopende ver­bindingsweg Karrenweg - Redjosari - Mlaten Tiangwi. Deze Gevangenis wordt aangegeven op de stads­kaart van Semarang in de Stedenatlas bij het woord “kettingkwartier” (de naam Mlaten-Gevangenis wordt niet vermeld). De Mlaten-Gevangenis wordt ook aangeduid op de schets van Semarang in het boek van Han Bing Siong op pg 112 als Mlaten prison.

 

Kampcommandant

Pak Wongso (14 tot 20 oktober 1945)

 

Kampbewaking

gevangenispersoneel uit Ambarawa (14 tot 20 oktober 1945)

 

Kampleiding

Hr Vosveld (14 tot 20 oktober 1945)

 

Tranporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

REPUBLIKEINS KAMP

 

 

 

14-10-1945

Omgeving

 

430

430

jo,ma (1)

20-10-45 (2)

 

Bevrijd (3)

430

0

jo,ma

 

OPVANGKAMP

 

 

 

xx-11-45 (4)

Amb/Banj

 

 

 

ma,vr,ki (5)

13-11-1945

 

 

 

200

ma,vr,ki

xx-12-15 (6)

Amb/Banj

 

 

 

ma,vr,ki (5)

xx-12-1946

 

 

 

600

ma,vr,ki

xx-01-1946

 

Evacuatie (7)

 

40

ma,vr,ki

jo=jongens, ma=mannen

Amb/Banj=kampen in Ambarawa en Banjoebiroe

(1) voornamelijk Indo-Europeanen, Timorezen, Ambonezen, Brits-Indiërs en 2 Chinezen

(2) volgens Broeshart 17-10-1945

(3) door Engelse troepen en overgebracht naar het kamp Bangkong

(4) gedurende de maand november 1945

(5) voornamelijk Indo-Europeanen (IFTU)

(6) gedurende de maand december 1945

(7) voornamelijk naar Batavia

 

Toestand (Republikeins kamp)

De cellen overvol (60 man in een cel).

 

Gebeurtenissen

Op 18-10-1945 veroverden Japanse soldaten de Gevangenis, denkende dat er Japanse sol­daten gevangen zaten. Dezelfde dag verlieten zij de Gevangenis weer, de nationalisten bezetten de Gevangenis opnieuw. Op 20-10-1945 werd de Gevangenis definitief bevrijd door Engelse troepen, die zo juist waren geland in Semarang.

 

Huidige situatie (2007).

Deze gevangenis is nog steeds als zodanig in gebruik.

 

 

Literatuur

REPUBLIKEINS KAMP

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 116

Broeshart, A.C. e.a. - Vrede, maar geen bevrijding, 1989, pg 32

Brommer, B.  e.a. - Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg 68-70

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 160, 164

Groen, P.M.H. – Patience and bluff, Mededelingen Sectie Militaire Geschiedenis 8, 1985, pg 114

Han Bing Siong - Geschiedenis van de vijfdaagse strijd in Semarang 14-19 october 1945, pg 44

Jager, A.A. de - Van planter tot geëvacueerde, 01.07.47, NIOD, IC 029258-029259

Keizer, D.P.R. - Rapport 03.06.46, NIOD, IC 074134

Keizer-Heuzeveldt, H.E. – En de lach keerde terug, 1982, pg 74

La Lau, W.F. - Ondervragingsrapport NEFIS, NIOD, IC 047479 (aantal gevangenen oktober 1945)

Leonard, R. - Brief 24.03.46 – NIOD, IC 003160

Schönebaum, A. - Rapport 14.12.45, NIOD, IC 057737

 

OPVANGKAMP

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 116

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6, tabel 2

Schouten, C. – RAPWI-rapport, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 116 (IFTU)

 

 

Index          Kampen in Midden-Java                  Zeetransporten