Djombang - Modjokerto

                                                                                                                                    29-11-2011

 

In de streek rondom Djombang en Modjokerto waren drie mannenkampen (de RK-kerk in Djombang, een kamp in Patjet en het kamp Dilem) en vijf vrouwenkampen (Brangkal, Dinojo, Soemobito, Tjeweng en een kamp in Patjet). De geļnterneerden waren deels afkomstig uit de streek zelf, maar een groot deel bestond uit mensen, die in Soerabaja door de republikeinen werden opgepakt in de omgeving van de Darmo-wijk en de Goebeng-wijk (zij liepen dus de bevrijding door Engelsen mis).

De evacuatie van deze kampen begon in juni 1946 (toen de APWI mochten vertrekken) en duurde tot in maart 1947.

Aankomst Nederlandse troepen Djombang: omstreeks 29-12-1948 (Mariniers Brigade).

Aankomst Nederlandse troepen Modjokerto: 17-03-1947 (Mariniersbrigade).

 

 

Index                     Kampen in Oost-Java                        Modjokerto