Pengalengan               Moentjang                       W-Java

 

                                                                                              7-3-2013

Republikeins kamp

 

Andere benaming

Pengalengan

 

Ligging

Pengalengan lag ongeveer 30 km ten zuiden van Bandoeng. Het lag hoog in de bergen op de hellingen van Malabar en was bekend om de stuwmeren voor de opwekking van elektriciteit. In welk gebouw het kamp was ondergebracht, is (nog) niet bekend.

In de lijst van interneringskampen van 15-05-1946 wordt een kamp in Pengalengan aangeduid als G.Moentjang. Deze naam kon op de Topografische kaart niet worden teruggevonden. Of het hier om hetzelfde kamp gaat als door de Heer van den Andel wordt genoemd, is niet duidelijk.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-45 (1)

Omgeving

 

17

17

ma

xx-01-1946

??

 

1

18

ma (2)

xx-01-46 (3)

 

Evacuatie

18

0

ma

ma=mannen

(1) eind 1945, datum niet precies bekend

(2) Hr van den Andel

(3) 3 dagen na aankomst van Hr van den Andel

 

Omstandigheden

voeding                 primitief

wonen                   primitief; koud door gebrek aan kleding

water                     drinkwater uit put

behandeling          alle geld werd afgenomen

 

Literatuur

Andel, Hr van den – Mededeling, 28.02.46, NIOD, IC 006781

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 79

Lijst van Interneringskampen op Java, 15.05.46, NIOD, IC 061272

NEFIS-weekrapport, 16.03.46, CAD AA 11 (eind februari 1946: nog gijzelaars)

 

 

 

Index          West-Java-kampen