Bandjermasin        NICA-Hospitaal            ZO-Borneo

 

                                                                                                                                                                         1-4-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit opvangkamp bevond zich aan de Oelin-weg; het was haastig ingericht door de NICA.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

21-09-1945

Poer: kr-kamp

 

69

69

kr (1)

24-09-1945

Poer: kr-kamp

 

270

339

kr (2)

xx-xx-1945

 

Evacuatie

326

0

kr (3)

kr=krijgevangenen

Poer=Poeroektjaoe, kr-kamp=krijgsgevangenkamp

(1) de meest zieke mannen (o.a. doktoren J.Bierdrager en Th.H.A.Höweler en ir A.M.J. van der Most)

(2) waaronder 99 zieken

(3) er overleden nog enige mannen in dit hospitaal

 

Gebeurtenissen

17-09-1945 Aankomst Australische troepen in Bandjermasin (o.l.v. luitenant-kolonel E.M.Robson)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 225

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel 2, 2002, pg 165

 

 

Index          Borneo-kampen