Tasikmalaja              Negarawangi                     W-Java

 

 

                                                                                                                                                                         11-10-2011

Andere benaming

Nagarawangi

 

Ligging

Deze school lag in de stad. De exacte ligging is (nog) niet bekend. Deze school wordt niet vermeld in het telefoonboek van 1940, noch op de Topografische kaart (blad 41.40 C). Mogelijk lag dit gebouw aan de Negara­wangiweg.

 

Het kamp was ondergebracht in enige schoollokalen; het was uiteindelijk een verzamelkamp voor geïnter­neerden uit de omgeving van Tasikmalaja en Tjiamis in verband met de evacuatie naar Batavia.

 

Kampbewaking

TRI, later plaatselijke politie

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-19xx

Omgeving (1)

 

52 (2)

 

ma,vr,ki (3)

xx-xx-19xx

Tasik: Java Veem

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-19xx

Tjiam: Bandjarsari

 

 

 

jo,ma

xx-xx-19xx

Tjiam: Kahoeripan

 

 

 

vr,ki,om

xx-xx-1946

Tjiam: Panawangan

 

 

 

ma,vr,ki

xx-10-1946

 

 

 

112 (4)

ma,vr,ki

28-10-1946

Omgeving (5)

 

11 (6)

 

jo (7)

28-10-1946

 

Evacuatie (8)

52 (9)

 

ma,vr,ki

22-01-1947

 

 

 

99 (10)

ma,vr,ki

06-04-1947

 

Evacuatie (11)

 

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Tasik=Tasikmalaja, Tjiam=Tjiamis

(1) ontvoerd in Lembang en Bandoeng

(2) naamlijst in IC 054844, pg 2

(3) 11 jongens bleven achter (kwamen pas 28-10-1946 in dit kamp)

(4) volgens IC 054844, pg 1

(5) vermoedelijk omgeving Bandoeng (zie noot 3)

(6) naamlijst in IC 054844, pg 2

(7) deze jongens kwamen net te laat om op 28-10-1946 ook geëvacueerd te worden

(8) het zogenaamde 7e transport (gerekend vanaf de hervatting van de treintransporten op 27-9-1946)

(9) naamlijst in IC 054844, pg 2 (22 families uit omgeving Bandoeng)

(10) naamlijst 256A in AS 2233

(11) via Gombong (10-4-1947), Cheribon naar Batavia (aankomst 11-4-1947)

 

Omstandigheden

voeding                 eerst weinig, later 350 g beras pppd, koffie, suiker, zout

wonen                   slapen op de grond of op baleh-baleh; elektrisch licht

water                     stromend water

gezondheid           redelijk, veel last van huidziekten

medische zorg     geen ziekenzaal, ernstig zieken naar ziekenhuis in Tasikmalaja (Dr Rama)

warga negara        30 personen

sterfgevallen        2 personen (namen vermeld)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 82

CIB-verslag, NIOD, IC 054844=055265 = NA, AS 2232

CIB-verslag van ex-kampbewoners, 06.11.46, NIOD, IC 054656

Delden, M.C. van – Verplaatsingen, hoofdstuk in Wim Willems e.a. – Uit Indië geboren, pg 146

Grave, A. de – Persoonlijke mededeling

Kamplijst, NA, PGH 1419, pg 32 (kamp in schoolgebouw in Tasikmalaja)

Kamplijst, NA, PGH 1419, pg 39 (okt. 1946: 189 ma,vr,ki, Europeanen en Indo-Europeanen)

Keller, Ir – Verslag, NIOD, IC 055285, pg 2

Rapport, 06.02.47, NA, PGH 1419, pg 15 (locatie, ca 100 Indo-Eur. ma,vr,ki, 10 vr WNI)

Rapport, NA, AS 4692 (“geheim kamp”, bestond tot vlak voor bezetting Ned. troepen, ca 500 pers. WNI)

 

Naamlijsten

Naamlijst van geïnterneerden, CIB, lijst 256A, 22.01.47, NA, AS 2233 (99 personen)

Naamlijst van geïnterneerden, NIOD, IC 054844 (52 personen uit 22 families en 11 jongens)

 

 

Index          West-Java-kampen