Toeloengagoeng         Ngoedjang                        O-Java

 

                                                                                                                                                                     27-11-2011

Ligging

De plaats Ngoedjang lag ongeveer 4 km ten noorden van het centrum van Toe­loengagoeng. Deze plaats wordt vermeld op de Topografische kaart (blad 52.43 A); zij lag aan de spoorlijn van Toeloengagoeng naar Kediri.

Het kamp was ondergebracht in een groot woonhuis met enige bijgebouwen, op ongeveer 300 meter van de spoorlijn; dit kamp was een evacuatiekamp: de evacué’s werden hier verzameld; het verblijf duurde slechts enkele dagen.

 

Kampleiding

Mw H.J. de Kanter-Brugsma, Hr de Kanter

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

20-04-1947

Trenggalek (ma+vr)

 

 

 

ma,vr,ki

03-05-1947

 

Evacuatie (1)

 

0

ma,vr,ki

 

 

 

 

 

 

27-05-1947

Trenggalek (ma+vr)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-47 (2)

 

Evacuatie (3)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) per trein naar Batavia, aankomst 05-05-1947 (Minangkabau-kamp)

(2) vermoedelijk kort na aankomst uit Trenggalek (het was één van de laatste transporten)

(3) per trein naar Batavia (Minangkabau-kamp)

 

Omstandigheden

voeding                 250 g rijst pppd, wat soja, suiker, zout (gemeenschappelijke keuken)

wonen                   vochtige ruimten, overvol, geen elektrisch licht

water                     slechts één waterput beschikbaar

sanitair                  open hurk-latrines boven een grote kuil

medische zorg     geen ziekenboeg, ernstig zieken naar Toeloengagoeng

gezondheid           veel malaria

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 175

Berge, L.J. ten - Persoonlijke mededeling

ODO-verklaring 06.08.47, NIOD, IC 073911

 

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Oost-Java