Pasoeroean             Nongkodjadjar                    O-Java

 

 

Andere benaming

Nongko

 

Ligging

De plaats Nongkodjadjar lag ten oosten van de hoofdweg van Pasoeroean naar Malang aan het eind van de 15 km lange zijweg bij Poerwodadi, tegen de helling van het Tengger-gebergte. Deze plaats lag op een hoogte van ongeveer 1200 m. Nongko­djadjar wordt vermeld zowel op de Kaart van de ondernemingen, als op de kaart in de Autowegen-Atlas, als ook op de Topo­gra­fische kaart (blad 55.42 C).

Er waren 2 kampen in Nongkodjadjar, één ondergebracht in een Internaat (twee huizen), één in een Hotel. Het Hotel-kamp kamp was ondergebracht in 4 paviljoens van het Grand Hotel. Op de Topografische kaart wordt een hotel aangegeven; moge­lijk is dit het Grand Hotel.

 

Kampleiding

Internaat: Mw de Quay

Hotel: J.Haptevelt

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

INTERNAAT

 

 

 

 

xx-12-1946

Omgeving

 

35

35

vr,ki,om

13-02-46 (1)

 

 

 

35 (2)

vr,ki,om

xx-xx-46 (3)

 

Evacuatie (4)

35

0

vr,ki,om

 

HOTEL

 

 

 

 

20-01-1946

Omgeving (5)

 

 

 

vr,ki,om

xx-xx-1946

Poespo

 

 

 

vr,ki,om

13-02-46 (1)

 

 

 

163 (6)

vr,ki.om

xx-xx-46 (3)

 

Evacuatie (4)

163

0

vr,ki,om

ki=kinderen, om=oude mannen, vr=vrouwen

(1) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(2) 23 vrouwen, 12 kinderen, allen Indo-Europeanen

(3) vermoedelijk mei 1946

(4) vermoedelijk via het kamp De Wijk in Malang

(5) voornamelijk Tretes, Soerabaja, Poerwodadi

(6) waaronder 80 kinderen en 5 oude mannen, allen Indo-Europeanen

 

Omstandigheden (beide kampen)

voeding                 goed

wonen                   geheel gemeubileerd

medische zorg     eenmaal per week doktersbezoek

gezondheid           goed

 

Gebeurtenissen

Op 06-09-1947 naderden de Nederlandse troepen Nongkodjadjar: alle Europese huizen werden door de repu­blikeinen verbrand. De nog aanwezige Nederlandse burgers verzamelden zich in Villa Posan, het hoofdkwartier van de Neder­landse troepen. Op 08-09-1947 gingen alle Nederlandse burgers met de Nederlandse troepen naar Lawang en werden ondergebracht in de Zusterschool. De in Nongkodjadjar achtergelaten huizen werden allen in brand gestoken door de republikeinen (brief van Mw Kloppenburg).

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 209

IRK-rapport 13.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned. Indië, Doos 2, Map 4, nr 1 = NIOD, IC 054882

IRK-rapport 13.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned. Indië, Doos 2, Map 4, nr 2 = NIOD, IC 054881

Kloppenburg, Mw - Brief 20.10.48, NIOD, IC 054659

NEFIS-weekrapport, 19.06.46, CAD AA 11 (bewaking stadspolitie Malang)

Rapport, NIOD, IC 055257

Verslag bezoek kampen Midden- en Oost-Java, 17.02.46, NEFIS/CMI-document,  BuZa 2164

Windrich, W.F. - NEFIS-rapport 17.12.46, NIOD, IC 019648

 

Huidige situatie

De vier paviljoens van het vroegere hotel zijn er nog steeds; het complex is nu in gebruik als vormingscentrum

van de Pinksterkerk.

 

 

Index          Kampen in Oost-Java