Probolinggo                 Oemboel                          O-Java

 

                                                                                                                                                                     17-12-2011

Ligging

Probolinggo lag aan de noordkust, ongeveer 35 km ten oosten van Pasoeroean.

De suikerfabriek Oemboel lag waarschijnlijk enige km ten zuid-westen van Probo­linggo.  Deze onder­neming wordt vermeld op de Kaart van ondernemingen (nummer 16), op de kaart van de Autowegen-Atlas (nummer 81), maar kon op de Topo­grafische kaart (blad 56.42 D) niet worden gelokaliseerd (wel wordt hierop de Kali Oemboel aan­gegeven).

In welk gebouw het kamp was ondergebracht is (nog) onbekend.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

18-10-1945

Omgeving (1)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-19xx

 

Prob: Wonolangan

 

 

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen; Prob=Probolinggo

Prb=Probolinggo

(1) na een verblijf van één nacht in de Gevangenis van Probolinggo.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 214

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 276-277

Lutter, H.C. - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 156 = NIOD, IC 004479

 

 

Index          Kampen in Oost-Java