Semarang           Ooglijders-Hospitaal              M-Java

 

                                                                                                                                                                     23-2-2013

Opvangkamp

 

Andere benaming

Leger des Heils-Hospitaal

 

 

Ligging

Het Ooglijders-Hospitaal van het Leger des Heils lag aan de Nieuwe Tjandiweg 5.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-09-45 (1)

Omgeving

 

 

90

ma,vr,ki

xx-12-45 (2)

Amb/Banj

 

 

220

ma,vr,ki

15-01-1946

 

 

 

125

ma,vr,ki

xx-01-1946

 

Evacuatie (3)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen (uitsluitend zieken)

Amb/Banj=Japanse kampen in Ambarawa en Banjoebiroe

(1) eind september 1945

(2) begin december 1945

(3) de meeste zieken gingen in verband met hun slechte gezondheid per vliegtuig naar Batavia

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 117

Bulem, Mayra – Wees niet bang voor je eigen herinneringen, 1981, pg 17-21

NIBEG-rapport nr 1, 5 dec. 1945, NIOD, IC 060369, pg 3

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6, tabel 2

Schouten, C. – RAPWI-rapport, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 116

 

 

Index          Kampen in Midden-Java