Opsporing gezocht

 

                                                                                                                                                                      10-5-2015

 

INTERNERINGSKAMPEN

Deze website beschrijft de interneringskampen (ligging, datum van aankomst en vertrek, transporten, literatuur enz), maar bevat geen (volledige) naam­­lijsten van de kampen. Deze website is derhalve niet geschikt om op te sporen in welke kampen een bepaald persoon geďn­terneerd is geweest.

Ondergetekende heeft ook in eigen archief niet de beschikking over gegevens, waarmee een dergelijke zoekactie kan worden uitgevoerd. De enige instantie in Nederland, die een dergelijke zoekactie kan uitvoeren is:

 

Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Oorlogsnazorg

Leeghwaterplein 27

2521 CV Den Haag

website: www.rodekruis.nl

    (klik achtereenvolgens op: Contact, Onze hulp in Nederland, Oorlogsarchief)

email: oorlogsnazorg@redcross.nl

 

In verband met de (Wet op de) bescherming van de persoonsgegevens kunnen alleen gegevens van naaste familieleden worden opgevraagd. Het is dus belangrijk dat u bij een aanvraag van een zoekactie nauwkeurig opgeeft:

1. de persoonsgegevens van uzelf,

2. de persoonsgegevens van de gezochte persoon/personen,

3. uw familierelatie met de gezochte persoon/personen,

4. uw postadres.

De persoonsgegevens moeten bestaan uit zoveel mogelijk gegevens zoals achternaam, voor­naam/voornamen, geboor­tedatum, meisjes­achternaam van de moeder.

 

EVACUATIE/REPATRIERING NAAR NEDERLAND

Deze website bevat een botenlijst, die verwijst naar archieven, waar passagierslijsten werden gevonden. Niet alle passagierslijsten bevatten de namen van alle passagiers, die aan boord waren; sommige lijsten vermelden alleen de namen van die passagiers, waarvoor opvang in Nederland door de betreffende maatschappelijke organisatie moest worden gereser­veerd.

Is de vaart naar Nederland niet bekend, dan kunt u een zoekactie aanvragen bij

1. Het Nederlandse Rode Kruis (adres zie boven)

2. via Herman van Oosten (www.passagierslijsten1945-1964.nl/boten/index.html

3. ondergetekende (h.beekhuis@planet.nl)

De verzameling van in Nederland beschikbare passagierslijsten is helaas niet compleet bovendien is niet iedere beschikbare passagierslijst compleet. Dat betekent dat een zoek­­actie niet altijd resultaat heeft.

Henk Beekhuis

 

                                                 Index