Padang                      Oranje-Hotel              M-Sumatra

 

                                                                                                                                                                         26-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Het Oranje-Hotel lag aan de Prinsstraat, direct ten zuid-westen van het Missiecomplex.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

30-08-1945

Bangkinang

 

50

50

ma,vr,ki (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma=mannen

(1) prominenten met hun gezinnen

 

 

Huidige situatie (2007)

Het hotel bestaat nog steeds; het is gemoderniseerd (thans Hotel Muara).

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 34

Bos, H. van den – Vrouwenkampen Padang en Bangkinang, deel 1 (maart 1989)

Schuitemaker, Bob – Jeugd achter prikkeldraad, 1988, pg 80-88

Zusters van Tilburg, Zr Leonarda - Kampdagboek, pg 53-59

 

 

Index          Sumatra-kampen