Soerakarta                    Panasan                         M-Java

 

                                                                                                                                                                         9-11-2011

Andere benaming

Tjolomadoe

 

Ligging

De plaats Panasan lag ongeveer 2 km ten noorden van de suikerfabriek Tjolomadoe. Deze suikerfabriek lag onge­veer 8 km ten noord-westen van Soerakarta, ongeveer 6 km ten noord-westen van Poerwosari. Het vlieg­veld lag ongeveer 500 meter ten zuiden van de plaats Panasan.

Het kamp was ondergebracht in 2 lange stenen gebouwen (van één verdieping), die door de Japanners waren gebouwd voor het grondpersoneel van het vliegveld. Deze gebouwen lagen ongeveer 2 km van het vliegveld verwijderd.

Het verblijf in dit kamp (i.v.m. evacuatie) duurde in principe niet langer dan één nacht.

 

Kampcommandant

Bratignio

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

13-05-46 (1)

Midden- en Oost-Java

 

 

 

ma,vr,ki

13-05-46 (1)

 

Evacuatie (2)

 

 

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) gedurende de periode tot 25-07-1946 (toen werd de evacuatie per vliegtuig gestaakt)

(2) met vliegtuigen (type DC 3 Dakota)

 

Omstandigheden

voeding                 afkomstig uit Solo; voldoende

wonen                   er waren woon- en slaapvertrekken, er was geen meubilair

slapen                   op bamboe-bedden met bultzakken

water                     kraanwater, gerantsoeneerd

latrines                 goed, voldoende

medische zorg     Dr Kamiroedin, 4 verpleegsters; kampziekenhuis; voldoende medicijnen

recreatie                              diverse spelen, radio en kranten

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 152

IRK-rapport, 03.06.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 59

IRK-rapport, 07.12.46, NIOD, IC 054592, nr 8 (onder: Koesoemojoedan)

Merghart, W. - Aanvullend verslag, 12.07.46, NIOD, IC 054828

Merghart, W. - Verslag inzake de politieke situatie in Soerakarta ..., 05.07.46, NIOD, IC 054822

Neijndorff, Frank - Achterom gekeken, 1995, pg 120-121

New Jap Airfield, NIOD, IC 060934

Wal, E. van der - Persoonlijke mededeling (periode van de evacuatie per vliegtuig en die per trein)

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java