Tjiamis                       Panawangan                      W-Java

 

 

                                                                                                                                                                     11-10-2011

Andere benaming

Tjiembe

 

Ligging

De plaats Panawangan lag aan de weg van Tjiamis naar Cheribon, ongeveer 25 km ten noorden van Tjiamis. Deze plaats wordt vermeld op de Kaart van onder­neming­en, op de kaart van de Autowegen-atlas en op de Topografische kaart (blad 41.40 B).

Een onderneming met de naam Panawangan of Tjiembe wordt niet vermeld op de Kaart van ondernemingen of op de kaart in de Autowegen-atlas. Op de Topo­grafische Kaart kon een dergelijke onderneming ook nog niet worden gevonden.

Het kamp was ondergebracht in een koffieloods.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1946

Tjiam: Bandjarsari

 

 

 

jo,ma

06-04-1947

 

Evacuatie (1)

 

0

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen

Tjiam=Tjiamis

(1) via Negarawangi of direct naar Gombong (aankomst 10-4-1947), Batavia (11-4-1947)

 

Omstandigheden:

wonen                   men sliep op baleh-baleh

voeding                 redelijk (geen honger)

toestand                men mocht zo nu en dan het kamp verlaten om inkopen te doen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 83

Delden, M.C. van – Verplaatsingen, hoofdstuk in Wim Willems e.a. – Uit Indië geboren, 1997, pg 146

Grave, A. de – Persoonlijke mededeling

Rapport, 22.11.46, NA, PGH 1419, pg 23 (verborgen kamp nabij Tji-Embe)

Verslag van ex-kampleider, CIB, 06.11.46, NIOD, IC 054656, pg 1

Wolff, Hr W.L. – Mededeling, 29.05.53, NIOD, IC 050734

 

 

 

Index          West-Java-kampen