Tegal                              Pangkah                         M-Java

 

                                                                                                                                                                     15-10-2011

Andere benaming

Pangka

 

Ligging

De plaats Pangkah lag ongeveer 10 km ten zuid-westenen van Tegal. Het verzamelkamp of eindkamp bevond zich op het terrein van de suikerfabriek Pangkah.

Het kamp bestond uit een vrouwenkamp (in de administratuerswoning), een mannenkamp (in enige employé­woningen), een APWI-gezinskamp (in 7 woningen) en een WNI-gezinskamp (in 5 woningen), De eerste drie kampen waren omheind, het laatste niet.

 

Kampcommandant

kapitein Soemirgo

 

Kampleiding

Eerst:     Mw Soffner (vr); Hr H.A. van der Elst,  Hr Preyers (WNI)

Later:     Vrouwenkamp: Mw C.Hercules en Mw Molleman

               Mannenkamp: Hr W.J.Plantinga

               APWI-gezinskamp: Hr J.C.Provost

               WNI-gezinskamp: Hr W.Joseph

               gehele kamp: Hr H.A. van der Elst (22-08-1946), Mw Soffner (22-12-1946)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

14-04-1946

Tegal: Keboegisan

 

135

135

jo,ma

xx-06-1946

 

P: APWI en WNI

135

0

jo,ma

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

xx-06-1946

Tegal: Zusterschool

 

308

308

vr,ki

xx-06-1946

 

P: APWI en WNI

308

0

vr,ki

 

APWI-KAMP

 

 

 

 

xx-06-1946

P: Mannenkamp

 

 

 

jo,ma

xx-06-1946

P: Vrouwenkamp

 

 

368

vr,ki

22-08-46 (1)

 

 

 

443 (2)

ma,vr,ki

xx-10-1946

 

Evacuatie (3)

90 (4)

270

ma,vr,ki

13-11-1946

 

Evacuatie (3)

90 (4)

180

ma,vr,ki

xx-12-1946

 

Evacuatie (5)

90 (4)

90

ma,vr,ki

23-12-46 (6)

 

 

 

86

vr,ki (7)

18-07-1947

 

Evacuatie (3)

90 (4)

0

ma,vr,ki

 

WNI-KAMP

 

 

 

 

xx-06-1946

P: Mannenkamp

 

 

 

jo,ma

xx-06-1946

P: Vrouwenkamp

 

 

 

vr,ki

22-08-46 (1)

 

 

 

59

ma,vr,ki

23-12-46 (6)

 

 

 

173

ma,vr,ki

xx-xx-xxxx

 

Vrijgelaten

 

0

ma,vr,ki


jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr-vrouwen

P=Pangkah
(1) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(2) 267 vr,ki, 42 jo,ma, 75 ma,vr,ki APWI, 59 ma,vr,ki WNI

(3) per trein rechtstreeks naar Batavia

(4) globale aantallen (ongeveer 4 even grote groepen: steeds in treinen met 3 wagons).

(5) per trein naar Gombong (verblijf ongeveer 2 maanden), dan evacuatie naar Batatvia (aankomst 17-02-1947)

(6) datum van het visitatiebezoek van de Bestandscommissie

(7) familieleden van APWI, die reeds zijn geëvacueerd

 

Omstandigheden

voeding                 centrale keuken buiten het kamp; 300 g beras pppd, soms vlees, ei, tempe (voldoende)

medische zorg     nauwelijks verband- en geneesmiddelen aanwezig; Dr Djoenid

gezondheid           redelijk, weinig zieken

sterfgevallen        juni 1946 - 22-08-1946: 6 (in vorige kampen 42)

recreatie                              geen materiaal, geen boeken

familiecontact     onderlinge bezoekregeling tussen de verschillende kampen, alleen op zondag

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 91-92

CIB-verslag, NIOD IC-055261=054580=NA, AS 2232, pg 6

IRK-rapport, 22.08.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 64

ODO-verklaring, NA, AS 5516

ODO-verklaring, NIOD IC 071105 (tevens naamlijsten van vermoorde personen)

Rapport Bestandscie bezoek kampen M- en O-Java, 23.12.46, NIOD IC 055273, pg 17 = NA, CZM 1990

Sieverts, Th. - Dagboek, NIOD IC 081888

 

 

Index          Kampen in Midden-Java