Tjimahi                     Pasir Benteng                    W-Java

 

                                                                                                20-3-2013

Japans kamp

 

 

Ligging

De onderneming Pasir Benteng lag ten zuid-westen van de stad op ongeveer 12 km afstand, aan de voet van de berg Kendeng.

Het kamp was een landbouwkolonie, het was niet omheind.

 

Kampcommandant

Yoshina en Yoshihara; later Hr Grünewald, inspec­teur van politie.

Kampleider

Hr W.C.R. de Meyier.

 

Transporten

Datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

23-08-1945

 

 

 

150 (1)

jo,ma (2)

31-08-1945

 

Vrijgelaten (3)

150

0

jo,ma

jo=oudere jongens, ma=mannen

(1) volgens een andere bron 120 of 170

(2) allen Indo-Europeanen, afkomstig uit Bandoeng

(3) zij werden naar Bandoeng overgebracht

 

Corvee

Het kamp was een landbouwkolonie, waar oebi en groenten moesten worden verbouwd.

Beloning

Men kreeg rijst en andere levensmiddelen, daarnaast enige geldelijke beloning

Medische zorg

Zieken gingen voor behandeling naar Bandoeng.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 68

Bouwer, Jan - Het vermoorde land, 1988, pg 312 e.v., 346

Dulm, J. van e.a. –Atals Japanse kampen, Deel I, 2000, pg 111-112

Dulm, J. van e.a. –Atals Japanse kampen, Deel II, 2002, pg 83, 94 (kaart omgeving Tjimahi)

NN in Mary van Delden – Bersiap in Bandoeng, 1989, pg 115 (noot 33)

Quack, R.B. – RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054943 e.v., pg 3 (170 personen)

Velden, Dora van - De Japanse burgerkampen, 3e druk, 1976, pg 448

Voskuil, R.P.G.A. – Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 84

 

 

Plattegrond, tekeningen, foto’s

zie www.japanseburgerkampen.nl

 

 

Index          West-Java-kampen