Modjokerto                Patjet (ma)                        O-Java

 

                                                                                                                                                                     1-12-2011

Ligging

De plaats Patjet wordt op alle beschikbare kaarten vermeld, de Kaart van onderne­mingen, de kaart in de Auto­wegen-atlas en op de Topografische kaart (blad  54.41 C op de onderrand, en 54.42 A op de bovenrand). Patjet lag ongeveer 35 km ten zuid-oosten van Modjokerto, op ongveer 500 m hoogte, aan het eind van een weg, die de bergen in liep.

Er was een mannenkamp en een vrouwenkamp. Het is niet bekend in welk gebouw het mannenkamp was ondergebracht.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

 

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

28-10-1945

Modjo: Sentanan Lor

 

 

 

ma

12-11-1945

Soerabaja-stad

 

 

 

ma

19-12-1945

 

Modjo: Dilem

 

 

ma

xx-10-1946

Djom: Tjeweng

 

 

 

ma

13-12-46 (1)

 

Evacuatie (2)

 

 

ma

ma=mannen; Djom=Djombang, Modjo=Modjokerto

(1) mogelijk in meerdere transporten op verschillende dagen

(2) per trein naar Batavia (Kramat- of Minangkabau-kamp)

 

Omstandigheden

voeding                 goed, mede dankzij hulp van omwonenden; op 30.05.46 RK-pakketten

medische zorg     geen; dokter Oetoro behandelde geen zieken

nieuws                  geen contact met de buitenwereld, ook geen brieven

sterfgevallen        ongeveer 50 mannen vermoord (massagraf achter het klooster)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 187-188

IRK-rapport, 01.06.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands Indië, Doos 2, Map 4, nr 55

Maurik, Henk van - Djokja achter de horizon, 1949, pg 71 (tijdens politionele actie)

NEFIS-weekrapport, 19.04.46, CAD, AA 11 (totaal 200 gevangenen, mannen- en vrouwenkamp)

ODO-verklaring, 10.05.48, NIOD, IC 071013 (verklaring W.Husman)

ODO-verklaring, 18.02.47, NIOD, IC 071225

Pieter, F.H. - Verslag van een interview, 20.05.48, NIOD, IC 074897

Rapport, 09.12.46, NA, PGH 1419, pg 22 (evacuatie in juli 1946 uitgesteld ivm toestand gevangenen)

Rapport, 14.10.46, NA, PGH 1419, pg 57 (slechte toestand van gevangenen)

Rapport betreffende de kampen in de Residentie Soerabaja, 05.06.46, NIOD, IC 054888

 

 

Index          Kampen in Oost-Java