Modjokerto                 Patjet (vr)                        O-Java

 

                                                                                                                                                                     1-12-2011

Ligging

De plaats Patjet wordt op alle beschikbare kaarten vermeld, de Kaart van onderne­mingen, de kaart in de Auto­wegen-atlas en op de Topografische kaart (blad  54.41 C op de onderrand, en 54.42 A op de bovenrand). Patjet lag ongeveer 35 km ten zuid-oosten van Modjokerto, op ongeveer 500 m hoogte, aan het eind van een weg, die de bergen in liep. Er was een mannenkamp en een vrouwenkamp.

Het vrouwenkamp was ondergebracht in een (verlaten) klooster (het zogenaamde hoofdgebouw) en in een naastliggende garage. Het hoofdgebouw had vier zijden rondom een binnenplaats, twee met kamers (cellen), één met toiletten en badkamer, één met kamers van de kampcommandant en de kampbewaking. Langs de kamers (cellen) waren galerijen; in het midden stond een vlaggenstok.

 

Kampcommandant

Soleiman, met assistentie van Notosoebrata

 

Kampleiding

Mw Soesman

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

27-02-1946

Modjo: Brangkal (1)

 

500

500 (2)

vr,ki

xx-xx-1946

 

Modjo: Dinojo

 

 

vr,ki

01-06-46 (3)

 

 

 

485 (4)

vr,ki

xx-06-46 (5)

 

Evacuatie (6)

72

 

vr (7)

xx-10-46 (8)

 

Evacuatie (9)

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen; Modjo=Modjokerto

(1) in open vrachtauto’s

(2) waaronder 72 APWI

(3) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(4) 9 mannen, 310 vrouwen 166 kinderen; 455 Indo-Europenaen, 30 totoks

(5) vertrek in verschillende transporten (aankomst Batavia of Semarang o.a. op 10 en 12 juni 1946)

(6) per trein naar Solo en dan per vliegtuig naar Batavia of Semarang

(7) allen APWI

(8) in de periode oktober 1946 tot maart 1947 (exacte gegevens ontbreken)

(9) per trein naar Batavia (Kramat- of Minangkabau-kamp)

 

Omstandigheden:

toestand                overvol

voeding                 goed, mede dankzij hulp van omwonenden; op 30.05.46 RK-pakketten

wonen                   geen meubilair, slapen op matjes op de grond, geen elektrisch licht, olielampen

water                     goede kwaliteit, maar onvoldoende hoeveelheid

baden                    men mocht baden in de kali achter het kamp, onder aan de heuvel

medische zorg     ziekenboeg in de kapel, verpleegster in kamp, geen behandeling door Dr Oetoro

klimaat                  ’s nachts ijskoud (men had geen dekens)

nieuws                  geen contact met de buitenwereld, ook geen brieven

sterfgevallen        op 01.06.46: 5 vrouwen (naamlijst in IRK-rapport)

begrafenissen       op een andere heuvel buiten het kamp

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 187-188

Campioni, Mia – Persoonlijke mededeling (brieven)

Dinsbach, Richard – Persoonlijke mededeling (groep van 20 personen in de garage)

Fenton Huie, Shirley – Vergeten, pg 183

IRK-rapport, 01.06.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands Indië, Doos 2, Map 4, nr 57

Maurik, Henk van - Djokja achter de horizon, 1949, pg 71 (tijdens politionele actie)

Rapport betreffende de kampen in de Residentie Soerabaja, 05.06.46, NIOD, IC 054888

Soesman, Mw - Verslag van een interview, 26.06.46, NIOD, IC 025504

ODO-verklaring, 18.02.47, NIOD, IC 071225

ODO-verklaring, 20.05.48, NIOD, IC 071225 (verklaring Mw A.W.Groen-Blommestein)

 

Foto’s/Tekeningen

Bussemaker, H.Th. – foto uit 2007

Dinsbach, Richard – 5 foto’s uit 1980

 

Huidige situatie

Het klooster werd tijdens de Eerste Politionele Actie gedeeltelijk verwoest, maar is weer geheel herbouwd (in gebruik als retraite-lokatie Bintang Kencuram); op de plaats van het massagraf staat nu een groot houten Christusbeeld.

 

 

Plattegrond

 

 

Foto’s

 

 

Index          Kampen in Oost-Java