Batavia                        Persbureau                       W-Java

 

                                                                                                                                                                         17-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp was gevestigd in het gebouw van het Franse consulaat aan het Koningsplein West (adres Konings­plein West 9). Tijdens de Japanse bezetting was dit gebouw het hoofdkwartier van de Kempetai.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1945

Div. kampen (1)

 

 

 

vr,ki

 

 

 

 

 

vr,ki

 

 

 

 

 

vr,ki

ki=kinderen,  vr=vrouwen        

Div. kampen=Diverse kampen

(1) o.a kampen in Ambarawa

 

Omstandigheden

Het kamp werd een keer aangevallen door pemoeda’s, maar de aanval werd door de Britse troepen afgeslagen.

 

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 48

Fabricius, Johan - Hoe ik Indië terugvond, 1947, pg 35

 

 

Index          West-Java-kampen