Blitar                           Pakoenden                        O-Java

 

                                                                                                                                                                     29-11-2011

 

 

 

A. Gedek en prikkeldraad

K. Keuken. Huisangn prikkeldraad

B. Gedek

P. Put

G. Goedang

R. Poort

H. Huis

S. Binnenpoort

 

 

Bron: Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 181 (tekening A.Crompvoets)

 

 

Terug naar Pakoenden (ma)                      Terug naar Pakoenden (vr)

 

Index