Poerwakarta                   Plered                           W-Java

 

                                                                                                                                                                         7-10-2011

Andere benaming

Tjidjantoeng

 

Ligging

Poerwakarta lag aan de spoorlijn van Bandoeng naar Batavia (noordelijke route). Een plaats met de naam Plered lag ongeveer 10 km ten zuiden van Poerwakarta aan de spoorlijn naar Bandoeng.

Dit kamp wordt vaak ook aangeduid met Tjidjantoeng. Dit was een plaats op enige kilometers afstand ten zuiden van Poerwakar­ta. De ligging wordt aangegeven op de Topografische kaart (blad 38.38 D). Volgens Hr Haurissa lag Tjidjantoeng ongeveer 7 km van Poerwakarta. In welk gebouw het kamp was ondergebracht is (nog) niet bekend.                            

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-12-1945

Poerwa: Tjipaisan

 

62

62

ma,vr,ki

27-03-1946

 

Evacuatie (1)

1

61

ma

xx-xx-19xx

 

Evacuatie

59

0

ma,vr,ki


ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Poerwa=Poerwakarta

(1) Hr Haurissa werd naar Jogjakarta overgebracht en daar vrijgelaten

 

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 64

Haurissa, Joh. - Staat van Militaire Dienst, NIOD, IC 063936

Interneringskampen op Java, 15.05.46, NIOD, IC 061272 (Plered)

Kamplijst, NA, PGH 1419, pg 38 (medio mei 1946: minstens 11 ma,vr,ki, Europeanen en/of Indo-Europeanen)

NEFIS-weekrapport, 04.03.46, CAD AA 11 (aantal Europeanen, waaronder enige officieren van het KNIL)

Waasdorp, L. - NEFIS-rapport, 05.03.46, NA AS 2231 (alleen naam van het kamp)

 

 

Index          West-Java-kampen