Jogjakarta                  Poendoeng                       M-Java

 

                                                                                                                                                                      10-11-2011

Ligging

Deze suikerfabriek (beter: rosella-fabriek) lag ongeveer 20 km ten zuiden van Jogjakarta. Deze onder­neming wordt vermeld zowel op de Kaart van de onderne­mingen (nummer XXIV), op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 36), als op de Topografische kaart (blad 47.42 D), overal als suikerfabirek.

Het kamp bestond uit een grote fabriekshal (het zogenaamde grote kamp) en later (in januari 1946) ook uit een er naast gelegen huis (het zogenaamde kleine kamp, waar 100 mannen werden ondergebracht).

 

Kampbewaking

Pemoeda’s

 

Kampleiding

Hr G.Roelink, later Hr L. van Leeuwen

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

13-10-1945

Jogja: Vredeb (1)

 

 

500

jo,ma

20-10-1945

Jogja: Vredeb

 

 

 

jo,ma

xx-xx-45 (2)

Omgeving

 

 

 

jo,ma

xx-02-1946

 

Jogja: Krètèk

1

 

ma (3)

08-02-1946

 

 

 

525 (4)

jo,ma

13-04-1946

Jogja: Ganjoeran

 

 

 

jo,ma

23-05-1946

 

Evacuatie

100

 

jo,ma

21-11-1946

 

Jogja: S. Galoer

21

 

jo,ma

xx-xx-19xx

 

Jogja: S. Galoer

21

 

jo,ma

xx-xx-19xx

 

Jogja: Krètèk

2

 

ma (5)

xx-xx-xx (6)

 

Evacuatie (7)

 

0

jo,ma

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen

Jogja=Jogjakarta; S.Galoer=Sewoe Galoer, Vredeb=Vredeburg

(1) uit Jogjakarta-stad, via het gebouw van de Neutrale School aan de Malioboro (gedurende 4 dagen)

(2) gedurende de maanden november en december 1945

(3) Hr L. van Leeuwen (dieren/tandarts)

(4) waaronder: grote kamp: 38 Europeanen, 393 Indo-Europeanen; kleine kamp: 24, resp. 55

(5) Hr G.Roelink en Hr A.Jonkers na protest tegen de slechte voeding en huisvesting

(6) in meerdere transporten, o.a. op 23-05-1946 en 03-12-1946

(7) via het kamp Bintaran in Jogjakarta

 

Omstandigheden

bezoek                  op 11.01.46 kwamen Soekarno en Hatta op bezoek (daarna lichte verbeteringen)

voeding                 eerste maanden zeer slecht, later 150 g rijst pppd met wat sajoer

wonen                   liggen op stro (nooit ververst) en klapperbladeren; soms elektrisch licht (aggregaat)

water                     onvoldoende drinkwater

sanitair                  latrine in een hoek van de loods, baden in de loods

luchten                  eerste 2 weken geheel niet, later in groepen korte tijd in kleine tuin (“kippenren”)

medicijnen           eerst niet aanwezig, na bezoek Soekarno zeer beperkt beschikbaar

medische zorg     in de loods door Hr van Leeuwen, apotheker

klimaat                  warm en vochtig

recreatie                              alle boeken werden ingenomen; na bezoek Soekarno wel beschikbaar

ziekenzaaltje        in woning op het terrein, olv Hr van Leeuwen (dieren/tandarts) en Hr Munsterman

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 140          

Beekhuis, H. – Samenvatting van het Kampdagboek van Frater Rommens

Bruggen, M.P. van - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 75

Frater Rommens S.J. – Kampdagboek, Archief Paters Jezuieten, Nijmegen (13.10.45 -23.05.46)

Geer Boers, Hr A.J.L. de - Verslag, NIOD, IC 032463 (evacuatie 20.05.46)

IRK-rapport, 08.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned. Indië, Doos 2, Map 4, nr 16 = NIOD, IC 054868

Jonkers, A. - In gevangenschap bij de Republik Indonesia, NIOD, IC 054816

Keuchenius, Frans D. – Herwonnen jaren, pg 132 – 137 (13.04.46 – 23.05.46)

Lijst van Interneringskampen op Java 15.05.46, NIOD, IC 061272

Munsterman, H.M. – Mededeling, NIOD, IC 054817, pg 2-6

NEFIS-document 2164, 16.02.46, Archief Ministerie BuZa

Raaf, Jim de - Persoonlijke mededeling

Teunissen, Mw - Verslag, NIOD, IC 055280

Vermaes, E.W. (Jack) - NIOD IC-dagboek 195 (13.10.45 - 22.11.46), 63 pg

Verslag, NIOD, IC 054651

Verslag, NIOD, IC 055261=054580

Verslag, NIOD, IC 055283

Vogel, R.F. de - Bersiap (autobiografisch verhaal), 1998

Zijp, Hr C. van - Persoonlijke mededeling

 

Huidige situatie

De grote loods is verdwenen; ter plaats is nu een grasveld; de put is er nog (2007)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 141

Vermaes, E.W. (Jack) – NIOD IC-dagboek 195

Vogel, R.F. de – Tekening van het terrein en van de loods

 

Foto’s/Tekeningen

Keuchenius, Frans D. – Herwonnen jaren, pg 133 (terrein), 135 (put)

 

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Midden-Java