Poerwakarta

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 21-8-2020

 

In Poerwakarta begon de gevangenneming van Nederlanders met een treinrazzia op 5-10-1945, waarbij 26 personen uit de trein uit Bandoeng werden gehaald en opgesloten in de plaatselijke Gevangenis; enige dagen later werden nog eens 100 Nederlanders in de stad opgepakt en opgesloten in de Politiekazerne en 104 in de Gevangenis, totaal dus 230 personen.

In Tjikampek werd in november 1945 tot twee maal toe nogmaals een groep Nederlanders uit een trein gehaald; zij kwamen uiteindelijk ook in de Politiekazerne in Poerwakarta terecht. Begin 1946 werden zij geŽva≠cueerd (datum niet precies bekend).

In Soebang werden 71 Nederlanders opgepakt en opgesloten in de plaatselijke Gevangenis. Zij werden pas in juni 1946 geŽvacueerd met de trein naar Soerakarta en tenslotte per vliegtuig naar Semarang.

 

 

 

 

Poerwakarta

 

Tjikampek

 

Soebang

Okt 1945

ma,vr,ki

12-10-1945

ma,vr,ki

3-11-1946

jo,ma

 

vr,ki

15-10-1945

ma,vr,ki

 

Gevangenis

Huis

Nov 1945

ma,vr,ki

23-11-1945

Tjipaisan

Delagasari

Dec 1945

27-11-1945

 

Plered

Huis

Gevangenis

 

 

14-11-1945

28-11-1945

 

10-6-1946

Trein

Politiekazerne

2-12-1945

 

Bendoel: Huize Diana

Soerakarta

5-2-1946

 

vliegtuig

 

Batavia

 

Semarang

 

 

 

Index††††††††† West-Java-kampen††††††††††††††† Poerwakarta-kaart