Madioen                     Poerwodadi                       O-Java

 

                                                                                                                                                                     19-11-2011

Ligging

De plaats Poerwodadi lag ongeveer 15 km ten noord-westen van Madioen, aan de weg en aan de spoorlijn naar Ngawi, ongeveer halverwege Madioen-Ngawi. Deze plaats ­wordt vermeld op de Topografische kaart (blad 50.41 D). De suikerfabriek Poerwodadi wordt vermeld zowel op de Kaart van de ondernemingen (nummer 2) als op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 70), als op de Topografische kaart (ongeveer 3 km ten westen van het station in Poerwodadi).

Het kamp was ondergebracht in het clubhuis van de suikerfabriek, een gebouw met twee etages, grote kamers, balkons, grote tuin.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-11-1945

Omgeving (1)

 

60

60

jo,ma

06-02-46 (2)

 

 

 

60 (3)

jo,ma (4)

xx-xx-1946

 

Mad: Djosènan

60

0

jo,ma

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen

Mad=Madioen

(1) voornamelijk Madioen-stad

(2) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(3) waaronder 15 jongens tussen 13 en 18 jaar oud

(4) bijna allen Indo-Europeanen

 

Omstandigheden

voeding                 400 g rijst pppd, voldoende groente, soms vlees

wonen                   ruime behuizing, totaal geen meubels, wel matrassen, dekens, klamboes

water                     voldoende goed water

medische zorg     geen doktersbezoek, ernstig zieken naar ziekenhuis in Madioen

gezondheid           goed

klimaat                  warm, vochtig

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 165

IRK-rapport, 06.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 17 = NIOD, IC 054869

Verslag bezichtiging kampen Midden- en Oost-Java, 16.02.46, NEFIS/CMI-document, BuZa 2164

 

Huidige situatie

De suikerfabriek bestaat nog steeds en is in volle productie; de employé-woningen en het clubhuis staan

er nog (2007).

 

 

Foto Clubhuis

 

 

Index          Kampen in Oost-Java