Poerwokerto                                                    M-Java

 

                                                                                                                                                                                24-8-2020

 

De gevangenneming cq internering van Nederlanders in de (vroegere) residentie Banjoemas (Poer­wokerto, Poerbolinggo en Tjilatjap) begon medio oktober 1945: de mannen, vrouwen en kinderen werden opgesloten in Hotel van de Beek en in de Zusterschool (later overgebracht naar Tipar), totaal ca 850 per­sonen. In december 1945 werden de mannen en oudere jongens gescheiden van de vrouwen: zij werden over­ge­bracht naar kamp Bodjong, totaal 325 personen.

Eind maart, begin april 1946 werden allen (zowel de mannen als de vrouwen) overgebracht naar de suiker­fabriek Klampok, totaal ca 1000 personen.

De evacuatie naar Batavia vond plaats in (tenminste) drie transporten, eerst de APWI (degenen, die in de Japanse kampen gevangen zaten), vervolgens de overigen (meestal Indo-Europeanen) in de eerste maanden van 1947. Velen van hen werden opgevangen in het kamp Kramat.

 

 

 

POERWOKERTO

 

19-10-1945

ma,vr,ki

 

19-10-1945

ma,vr,ki

 

Hotel van de Beek

 

 

Zusterschool

 

8-12-1945

jo,ma

8-12-1945

vr,ki

 

okt 1945

ma,vr,ki

 

Tipar

 

8-12-1945

jo,ma

 

6-4-1945

vr,ki

 

Poerbolinggo: Bodjong

 

29-3-1946

jo,ma

 

 

Poerworedjo: Klampok

 

1-10-1946

159 APWI

 

1-1-1947

452 ma,vr,ki

7-1-1947

440 ma,vr,ki

 

BATAVIA (o.a. Kramat-kamp)

 

 

Index          Kampen in Midden-Java                Poerwokerto-kaart