Poerworedjo                                              M-Java

 

                                                                                                                                                   24-8-2020

 

De gevangenneming cq internering van Nederlanders begon in november 1945: de mannen en oudere jongens werden opgesloten in de Gevangenis, de vrouwen en kinderen (van Indo-Europese afkomst) in het Militaire Ziekenhuis; in januari 1946 werden deze vrouwen en kinderen vrijgelaten en in april 1946 weer opnieuw geļnterneerd, nu in de Zusterschool. De (Indo-)Afrikaanse vrouwen en kinderen werden geļnter­neerd in het Militair Zieken­huis en in april 1946 overgebracht naar de Broederschool.

De evacua­tie naar Batavia vond plaats via de Gevangenis in Karanganjar (mannen) en het Barak­ken­kamp in Gom­bong (vrouwen), vervolgens o.a. op 22-07-1946 (via Solo per vliegtuig naar Semarang).

 

 

 

Poerworedjo

 

Nov 1945

jo, ma

Nov 1945

Indo-Europese vr,ki

 

Maart 1946

Afrikaanse vr,ki

 

Gevangenis

 

 

Mil. Ziekenhuis

 

 

Mil. Ziekehuis

 

Jan 1946

 

April 1946

April 1946

 

 

 

Karanganjar:

Gevangenis

 

 

Zusterschool

 

 

Broederschool

 

 

19-7-1946

 

19-7-1946

 

 

 

 

Gombong: Barakkenkamp

 

 

Juli 1946 tot in 1947

 

 

 

 

Batavia

 

 

Semarang

 

 

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java                Poerworedjo-kaart