Balaradja                 Politiekazerne                    W-Java

 

                                                                                                10-10-2011

Ligging

Balaradja lag ongeveer 40 km ten westen van Batavia.

De ligging van de Politiekazerne is (nog) niet bekend.

 

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1945

Omgeving

 

 

 

ma,vr

15-05-1946

 

 

 

40 (1)

ma,vr

xx-xx-1946

 

Evacuatie

 

0

ma,vr

ma=mannen, vr=vrouwen

(1) Europeanen, Ambonezen, Menadonezen

 

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 45

Interneringskampen op Java, 15.05.46, NIOD, IC 061272

NEFIS-weekrapport, 04.03.46, CAD, AA 11 (40 Europese, Ambonese en Menadonese mannen en vrouwen)

NEFIS-weekrapport, 19.04.46, CAD, AA 11 (op 22.05.46: 6 Ned. mannen, 60 Indo-Eur. ma,vr,ki uit Tangerang)

NEFIS-periodiek, 07.02.46, CAD, AA 19 (40 Europese, Ambonese en Menadonese mannen en vrouwen)

 

 

Index          West-Java-kampen