Bekasi                       Politiekazerne                    W-Java

 

                                                                                                9-10-2011

Ligging

Bekasi lag ongeveer 20 km ten oosten van Batavia, aan de spoorlijn naar Poer­wakerta/Cheribon

De ligging van de Politiekazerne is (nog) niet bekend.

De mensen zaten gevangen in diverse cellen, mannen en vrouwen gescheiden.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

04-10-1945

Bek: Station (1)

 

11

11

ma,vr,ki

04-10-1945

Bek: Station (1)

 

2

13

vr

05-10-1945

Bek: Station (1)

 

7

20

ma,vr,ki

07-10-1945

Bek: Tamboen

 

9

29

ma,vr,jo

07-10-1945

Krandji: Station (2)

 

5

34

ma,vr

07-10-1945

Omgeving (3)

 

1

35 (4)

ma

16-10-1945

 

Bek: Tamboen

35

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen; Bek=Bekasi

(1) uit de trein Bandoeng-Batavia gehaald; van station naar Politiekazerne ongeveer 20 minuten lopen

(2) uit de trein Bandoeng-Batavia gehaald

(3) deze man woonde in Bekasi

(4) waaronder 14 vrouwen en kinderen

 

Omstandigheden

voeding                 2x daags droge rijst

wonen                   verblijf in diverse cellen, steeds interne verhuizingen

bezittingen           nihil, alles afgenomen

omstandigheden   voortdurend ernstig bedreigd door grote menigte extremisten

gijzelactie            op 14-10-1945 worden ‘s morgens vroeg 16 mannen op vrachtauto (handen gebonden op

de rug) naar demarcatielijn gebracht, heer W. moet onderhandelen met Nederlanders omtrent

overgave (mislukt), groep verbleef daarna enige uren in Pondok Gedeh (oud-Indisch landhuis),

‘s avonds weer terug

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 61

Karel Senior - Op weg naar huis, Eigen beheer, 1999, pg 6

Karel Senior – Op weg naar huis! in “Tussen twee werelden”, KJBB, 1994, pg 163-188

Kits, D.E. van der – Relaas 05-03-46, NIOD, IC 054820 (tevens volledige naamlijst)

Waasdorp, L. - Rapport over 27 uit de trein gehaalde personen te Bekassi op 04.10.45, NIOD, IC 054859

 

 

Index          West-Java-kampen