Poerwakarta            Politiekazerne                    W-Java

 

                                                                                                                                                                         7-10-2011

Ligging

Poerwakarta lag aan de spoorlijn van Bandoeng naar Batavia (noordelijke route).

De ligging van de (voormalige) Politiekazerne in Poerwakarta is (nog) niet bekend. Het kamp was ondergebracht in een paar kamertjes midden op het grasveldje. Het vierkante terrein met gebouwen was omgeven door een 2 meter hoge muur.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

12-10-1945

Omgeving

 

100

100

ma,vr,ki (1)

14-11-1945

Tjik: Huis

 

11

111

jo,ma

28-11-1945

Tjik: Huis

 

36

147

vr,ki

01-12-1945

 

Poerwa: Bendoel (2)

147

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Poerwa=Poerwakarta, Tjik=Tjikampek

(1) Europeanen, Ambonezen, Menadonezen

(2) lopend, ongeveer 6 km

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 65

Karel Senior - Op weg naar huis, Eigen beheer, 1989, pg 18-21

Karel Senior in “Tussen twee werelden, KJBB, 1994, pg 163-188

Waasdorp, L. - Rapport over 27 uit trein gehaalde personen te Bekassi op 04.10.45, NIOD, IC 054859

 

Tekening

Karel Senior - Op weg naar huis, Eigen beheer, 1989, pg 20

 

 

 

Index          West-Java-kampen