Medan                            Polonia                    N-Sumatra

 

                                                                                                                                                                         28-3-2013

Opvangkamp

 

Andere benaming

Polonia-wijk, RAPWI-kamp

.

Ligging

De Polonia-wijk lag in het zuiden van de stad tussen de twee rivieren, die in het centrum van de stad bij elkaar kwamen, een gunstige situatie in verband met de veiligheid t.a.v. eventuele aanvallen van Indonesische natio­nalisten op dit kamp. Het kamp werd aanvankelijk begrensd door de Manggalaan (westzijde), de Sultans­weg (zuidzijde), de Poloniaweg (oostzijde) en de Kannonnenweg (noordzijde). Later werd het kamp aan de zuid- en westzijde uitgebreid, o.a. tot de Beatrixlaan.

 

Kampbewaking

Japanse militairen en Ambonese ex-KNIL-soldaten, later Brits-Indische soldaten (omstreeks 12-10-1945)

Kampleiding

Hr P.S.J.Ablij (voorheen assistent-resident)

 

Transporten

Datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

03-10-45 (1)

RP-kampen (2)

 

6000

 

ma,vr,ki

04-10-1945

Bangkinang (3)

 

100(4)

 

ma,vr,ki

09-12-1945

 

 

 

7500 (5)

ma,vr,ki

26-12-45 (6)

Pad: Woonwijk (7)

 

1000 (8)

 

ma,vr,ki

xx-12-1945

Pad: Woonwijk (9)

 

1000 (8)

 

ma,vr,ki

09-01-1946

 

Singapore

43

 

ma,vr,ki

15-01-1946

 

 

 

9800

ma,vr,ki

20-1-46 (10)

Pad: Woonwijk

 

 

 

ma,vr,ki

25-01-1946

Batavia (11)

 

350

 

vr,ki (12)

25-1-46 (13)

 

A’dam (14)

1400

 

ma,vr,ki

28-01-1946

 

?? (15)

166

 

ma,vr,ki

24-02-1946

 

 

 

12.600

ma,vr,ki

xx-02-1946

 

Bangkok (16)

130

 

vr,ki (17)

15-03-1946

 

A’dam (18)

800

 

pers (19)

14-04-1946

 

R’dam (20)

800

 

ma,vr,ki

21-04-1946

 

A’dam (21)

26

 

zieken

10-06-1946

 

A’dam (22)

700

 

ma,vr,ki

17-07-1946

 

R’dam (23)

800

 

ma,vr,ki

23-08-1946

 

R’dam (24)

800

 

ma,vr,ki

xx-xx-xx (25)

 

 

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen, pers=personen

Pad=Padang, RP-kampen=Rantau Prapat-kampen; A’dam=Amsterdam, R’dam=Rotterdam

(1) vanaf deze datum (zie specificatie van alle transporten bij de Rantau Prapat-kampen)

(2) per trein vanuit Rantau Prapat (reisduur ongeveer 10 uren)

(3) per vliegtuig vanuit het vliegveld van Pakanbaroe

(4) volgens Kuyl 5x25 (5 vluchten van 25 personen?)

(5) volgens brieven Dr A.W.Verhoef

(6) en 27-12-1945

(7) per boot, a/b Prince Albert

(8) voor deze aantallen personen worden in de literatuur verschillende waarden vermeld

(9) per boot

(10) de laatste groep, per vliegtuig (volledige ontruiming van Padang)

(11) a/b Noordam, aankomst Amsterdam 20-02-1946

(12) waarvan de mannen in Medan zaten

(13) en op 26-01-1945

(14) met vrachtauto’s naar Belawan, op landingsvaartuig naar Noordam op de rede Belawan

(15) met Melchior Treub

(16) per vliegtuig

(17) waarvan de mannen in Bangkok zaten

(18) met Tjisedane, aankomst Amsterdam 01-04-1946

(19) alleen mensen met een medische prioriteit

(20) met Sommelsdijk, aankomst Rotterdam 08-05-1946

(21) met vliegtuig naar Batavia, met Oranje, aankomst Amsterdam 16-05-1946 (gezinsleden met Nw-A’dam)

(22) met Tjisedane, aankomst Amsterdam 09-07-1946

(23) met Kota Agoeng, aankomst Rotterdam 19-08-1946

(24) met Weltevreden, aankomst Rotterdam 18-09-1946

(25) het kamp werd nog zeker 2 jaar gebruikt als beschermde wijk (tot in 1948)

 

Wonen

De ex-geïnterneerden werden ondergebracht in huizen van de Europese woonwijk; deze was onderverdeeld in 9 wijken, elk met een eigen wijkhoofd. Men kreeg per gezin één kamer toegewezen met meubels en bedden; er was meestal elektrisch licht; sommige huizen hadden bij aankomst geen meubels; vele grote bomen zorgden voor aangename schaduw.

Voeding

Het eten kwam uit twee Chinese gaarkeukens. Bij het eten halen moest men uren in de rij staan, zeer ver­moeiend. Het eten was vaak niet warm. Eerst was het eten goed, maar na het uitbreken van de bersiap-onlusten werd de kwaliteit beduidend minder. Op een gegeven moment was er zelfs geen rijst en geen groente. Toen kreeg men uitsluitend eten uit blik (o.a. bruine bonen). Ook in december stagneerde de aanvoer van vers vlees, groente en fruit. In december kon men zelf een houtvuurtje stoken om kleinigheden klaar te maken, zoals een ei, koffie, warme melk.

Kleding

De kledingvoorziening verliep moeizaam.

Water

Er was meestal stromend water aanwezig.

Gezondheid

Velen kregen geelzucht door de plotselinge overvloed aan eiwitten. Velen hadden nog last van hongeroedeem, dikke voeten en huiduitslag.

Medsche zorg

Begin oktober 1945 kwamen er medicijnen aan per parachute; medio november waren er ongeveer 80 doktoren in het kamp (teruggekeerd uit de kampen); door evacuatie was er later een tekort aan doktoren. Er waren ook voldoende tandartsen, maar eerst konden alleen tanden en kiezen worden getrokken (boren en vul­materiaal ontbraken); pas in februari 1946 was volledige tandheelkundige hulp mogelijk.

Het Elizabeth-Ziekenhuis, dat binnen het Polonia-kamp lag, kwam pas in augustus 1946 voor de kamp­bewo­ners en voor de bevolking van Medan beschikbaar.

Naamlijsten van andere kampen

Er waren eerst naamlijsten uit Thailand, pas later kwamen die van de kampen op Java.

Inlands personeel

In het begin was inlands personeel in het kamp beschikbaar, maar medio december 1945 bleven zij weg: zij mochten van de republikeinen niet meer voor de Nederlanders werken.

Familiecontact

Men kon brieven versturen en ontvangen (pakjes niet); medio november is nog geen briefpost uit Nederland ontvangen, alleen Rode Kruis-briefkaarten; de eerste post uit Nederland kwam pas op 16-11-1945 in Batavia binnen (eerste postvlucht) en enige dagen later in Medan. Mannen, die in de HBS zaten, konden hun vrouwen en kinderen bezoeken, als zij in het bezit waren van een speciale pas.

Veiligheid van transporten

In het begin vonden de treintransporten om de andere dag ’s nachts plaats. In verband met de toenemende agressiviteit van de pemoeda’s vonden met ingang van 18-10-1945 de transporten overdag plaats en werden dagelijks uitgevoerd. Iedere trein werd bewaakt door 30 Japanse soldaten; ook langs de spoorlijn was Japanse bewaking aanwezig.

Veilgheid in het kamp

Het kamp was omheind met prikkeldraad, het werd bewaakt door Japanse soldaten (later door Brits-Indische soldaten), zij patrouilleerden met jeeps door het kamp en door de stad; men kon niet zonder speciale pas de stad in. Ook kon men niet buiten Medan reizen zonder goede militaire escorte (december 1945).

Op 18-10-1945 werd een kampbewoner buiten het kamp vermoord; de nationalisten oefenden een terreur uit, de mensen in het kamp werden bang; het Engelse hoofdkwartier beval, dat iedereen in het kamp bleef.

In december 1945 waren er weer veel schietpartijen rondom het kamp; omstreeks 20-12-1945 werd een echtpaar, dat zich in het kamp dicht bij de omheining bevond, vermoord;  vervolgens werd de avondklok weer ingesteld.

In juni 1946 was de toestand weer zo gevaarlijk, dat opnieuw de avondklok werd ingesteld.

Recreatie

Eind november 1945 werden er in de Witte Sociëteit dansavonden, cocktail parties en concerten gegeven; in het Gouverneurshuis werden in de grote ontvangstzaal films vertoond.

Nieuws

Eind november 1945 was radio Hilversum te ontvangen met nieuws uit Nederland.

Nederlandse militairen

Op 24-10-1946 kwamen de eerste Nederlandse militairen aan; zij waren inge­deeld bij de zogenaamde Z-brigade (als eerste 3-3 RI).

Huidige situatie (2007)

De woonwijk bestaat nog steeds, veel huizen zijn gemoderniseerd.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 28-29

Doorn, Iens van – Dreiging onder de tropenzon, 1983, pg 96 e.v. (situatie in 1948)

Kousbroek, Rudy – Terug naar Negri Pan Erkoms, 1995, pg 205-212 (huis aan Beatrixlaan)

Kuyl, Arie – Opgeborgen bij de evenaar, 1984, pg 159 e.v. (per vliegtuig uit Bangkinang)

Loderichs, M.A. e.a. – Medan, Beeld van een stad, 1997, pg 64, 66

Noord-Sumatra in Oorlogstijd, deel Brastagi-APIII, 1992, 271-303 (diverse dagboeken)

Noord-Sumatra in Oorlogstijd, Voorspel en Medan na de oorlog, 2001, pg 197-337 (diverse dagboeken)

Noor-Sumatra in Oorlogstijd, Deel 14, Medan na de oorlog, 2001, pg 198-248 (dagboek Mw Zadelhof)

Overzicht werkzaamheden KDP en RAPWI – NIOD, IC 025383, pg 24-26

Rijkhoek, D. – De gele mierenplaag, 1946, pg 225-241

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 145

Touwen-Bouwsma, Elly en Petra Groen – Tussen Banzai en Bersiap, 1996, pg 40 (evacué’s uit Padang)

Velde, J.J. van de – Brieven uit Sumatra, 1984, pg 125-126, 132-199

Verhoef, A.W. – Brieven, Noord-Sumatra in Oorlogstijd, Deel 14, Medan na de oorlog, 2001, pg 338-418

Vreede, Mischa de – Een hachelijk bestaan, 1980, pg 101-109 (Tjisedane maart 1946)

 

 

Index          Sumatra-kampen          Plattegrond Polonia