Tjiandjoer                    RK-kerk                         W-Java

 

                                                                                                                                                                         11-3-2013

Republikeins kamp

 

Andere beanming

Tjiandjoer-kamp

 

Ligging

Tjiandjoer lag ongeveer 30 km ten oosten van Soekaboemi, aan de weg naar Bandoeng.

Het kamp was ondergebracht in de Katholieke Kerk en de pastorie. Deze gebouwen worden niet vermeld op de Stadskaart in de Stedenatlas. Volgens het Jaarboek van de Katholieke Missie (1940) was het adres van de pastorie: Herenstraat 48. Deze straat wordt echter niet in de Stedenatlas vermeld.

 

Kampbewaking

pemoeda’s

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Omgeving

 

160 (1)

160

ma,vr,ki

28-10-1945

 

Bevrijd (2)

160

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) 115 personen uit Tjiandjoer, 45 personen uit omgeving van Tjiandjoer, o.a. Tjirandjang

(2) door Britse soldaten en overgebracht naar Landbouwschool in Soekaboemi

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 61

Lawick van Pabst, H. van - Maar laat mij niet praten, Moesson 37/8 (1993), pg 19

Wicherts, A.H. - Het Rode Kruis in Soekaboemi, feb. 1946, NIOD, IC 054917, pg 11

 

 

 

Index          West-Java-kampen