Djombang                     RK-kerk                          O-Java

 

                                                                                                                                                                     30-11-2011

Ligging

De ligging van de Rooms Katholieke Kerk is niet bekend. Er is geen stadskaart van Djombang in de Stedenatlas; op de Topografische kaart (blad 53.41 C) wordt de RK-kerk niet aangegeven.

Het kamp was ondergebracht in de kerk en in een bijgebouw (de pastorie), omgeven door een bamboe hekwerk. Volgens Hr Hummel zaten de gevangenen in de kerk, de bewakers in de pastorie; volgens het IRK-rapport zaten de gevangenen deels in de kerk, deels in de pastorie.

 

Kampcommandant

Soetomo

 

Kampleiding

Hr F.H. de Bruin, Hr I.Kilian, Hr Smit

 

Transporten

datum

Binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

21-11-1945

Omgeving (1)

 

 

105

jo,ma

xx-xx-19xx

Djom: Tjeweng

 

 

186

jo (2)

02-06-46 (3)

 

 

 

158 (4)

jo,ma

xx-07-46 (5)

 

Evacuatie

 

 

jo,ma (6)

xx-08-46 (7)

 

Djom: Tjeweng (8)

 

0

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen; Djom=Djombang

(1) voornamelijk Soerabaja

(2) die in het vrouwenkamp 14 jaar waren geworden

(3) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(4) 120 in de kerk, 38 in de pastorie; hieronder 33 APWI; daarnaast één man in Ziekenhuis Djombang

(5) totale duur van de internering van APWI geschat op 8 maanden (Hr Hummel)

(6) APWI (mensen, die tijdens de Japanse bezetting waren geïnterneerd)

(7) totale duur van de internering van IFTU (niet-APWI) geschat op 9 maanden (Hr Hummel)

(8) in verband met de op handen zijnde evacuatie (via Soemobito)

 

Omstandigheden

voeding                 kant-en-klaar van buiten het kamp, 2x pd: rijst, tahoe, tempé, 2 pepers; na 02.06.46 3x pd

inkopen                 alleen tabak en slaapmat kopen toegestaan

koken                    kerkmeubilair (zit- en knielbanken) als brandhout gebruikt

wonen                   geen meubilair, één elektrische lamp (25 W), olielampen (?), slapen op matjes op de grond

water                     uit put naast de kerk, ook voor baden en wassen

sanitair                  zelf extra latrines gemaakt (achter de kerk)

kleding                  zeer armoedig

medische zorg     geen ziekenboeg, geen medicijnen, ernstig zieken nr ziekenhuis in Djombang (Dr Soeratmati)

recreatie                              geen buitenterrein, wel speelkaarten

sterfgevallen        3 (naamlijst)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 184

Hummel, Hr H.R. - Persoonlijke mededeling

IRK-rapport, 02.06.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands Indië, Doos 2, Map 4, nr 24

Sullock Enzlin, R.J.F. - Persoonlijke mededeling

 

Huidige situatie

Er werd een kerk vlak bij de spoorlijn gevonden, maar de foto’s van deze kerk werden door twee ex-kamp­bewoners niet herkend. De kerk, die als kamp werd gebruikt, werd dus niet gevonden, mogelijk lag deze elders in de stad.

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Oost-Java