Soekaboemi           SOG-meisjeshuis                  W-Java

 

                                                                                                                                                                         11-3-2013

Republikeins kamp, Opvangkamp

 

Ligging

De gebouwen van de Soekaboemische Opvoedingsgestichten (SOG) lagen in het westelijk stadsdeel, direct ten noorden van de spoorlijn. Deze staan vermeld op de stadskaart in de Stedenatlas (nummer 1 voor het Meisjeshuis, nummer 3 voor het Jongenshuis). Het SOG staat ook vermeld op de stadskaart in het boek van J.M.Kn­aud, pg 113 (nummer 26 voor het Meisjeshuis, nummer 27 voor het Jongenshuis).

Het kamp was ondergebracht in het Meisjeshuis.

 

Kampbewaking

pemoeda’s (Republikeins kamp), Britse soldaten (Opvangkamp)

 

Kampleiding

Aletta Berkholst

 

Transporten

datum   

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

REPUBLIKEINS KAMP

 

 

 

xx-xx-1945

Omgeving (1)

 

 

 

ki

xx-10-1945

Omgeving (2)

 

 

 

ki

26-10-1945

 

Bevrijd (3)

130

130

ki

 

OPVANGKAMP

 

 

 

26-10-1945

 

 

 

130

ki

23-11-45 (4)

 

Buit: Ked. Halang

130

0

ki

ki=kinderen

Buit=Buitenzorg; Ked. Halang=Kedoeng Halang

(1) reeds tijdens de Japanse bezetting in het SOG aanwezig, begin 1945 in het Meisjeshuis geconcentreerd

(2) inval van extremisten, iedereen opgesloten in de school onder bewaking van extremisten

(3) bewaking overgenomen door Engelse soldaten, alle kinderen bleven in het kamp

(4) vermoedelijk tezamen met transporten vanuit de Landbouwschool: 23, 24 en 25 november 1945

 

Omstandigheden

voeding                 via het Rode Kruis (tweemaal per week bezorgd)

 

Huidige situatie (2007)

Het gebouw is er nog (nu een kantoor voor het stadsvervoer).

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 60

Berkholst, Aletta - De Soekaboemische Opvoedingsgestichten in de oorlogsjaren 1942 t/m 1946, pg 11, 12

Lawick van Pabst, H. van - Maar laat mij niet praten, Moesson 37/8 (1993), pg 19

 

Foto’s

Knaud, J.M. - Herinneringen aan Soekaboemi, pg 44

 

 

Index          West-Java-kampen