Soerabaja                   Sampoerna                        O-Java

 

                                                                                                                                                                     1-3-2013

Republikeins kamp, Opvangkamp

 

Ligging

Sampoerna stond bekend als bioscoop en als sigarettenfabriek, gelegen in de benedenstad in de wijk Dapoean, even ten westen van de Kali Mas, vlak bij de Werfstraat-Gevangenis.

 

Bewaking (Republikeins kamp)

Pemoeda’s

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

REPUBLIKEINS KAMP

 

 

 

17-10-45 (1)

Omgeving (2)

 

100

100

vr,ki

30-10-45 (3)

 

Bevrijd (4)

 

0

vr,ki

 

OPVANGKAMP

 

 

 

10-11-45 (5)

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki (6)

xx-xx-1945

 

Soer: Kamp B

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen; Soer=Soerabaja

(1) en daarop volgende dagen

(2) directe omgeving, maar ook van buiten de stad, sommigen lopend, anderen met vrachtauto’s

(3) pemoeda’s verlaten het gebouw i.v.m. wapenstilstand

(4) door Britse troepen, sommigen werden meegenomen naar Kamp B, anderen gingen naar huis

(5) en volgende dagen

(6) mensen, die geen huis meer hadden of die zich thuis niet veilig voelden

 

Omstandigheden

wonen                   men verbleef in één grote zaal, vermoedelijk de bioscoop-zaal

voeding                 men kreeg niet of nauwelijks te eten

water                     eerst was er geen water, later werden emmers water binnengebracht

sanitair                  WC’s mocht niet worden gebruikt; men deed zijn behoefte in de zaal

toestand                de omstandigheden waren zeer bedreigend: rondom het gebouw stonden brandende oliedrums,

                              pemoeda’s dreigden dagelijks met vuurwapens en bamboestokken, rondom het gebouw

                              vonden hevige gevechten plaats tussen Brits-Indiërs en pemoeda’s

 

Literatuur

Immerzeel, B.R. – Persoonlijke mededeling

 

Huidige situatie

Het gebouw is thans in gebruik als Tabaks-museum (2007)

 

 

Index          Kampen in Oost-Java             Kaart Soerabaja-Noord