Jogjakarta                      Sandèn                          M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     9-11-2011

Ligging

De plaats Sandèn lag ongeveer 7 km ten zuid-oosten van Srandakan, dat vlak bij de monding van de Kali Progo lag, 1 à 2 km van de kust. Sandèn staat vermeld op de Topografi­sche kaart (blad 47.42 D).

Het kamp was ondergebracht in een voormalig ziekenhuis in deze plaats. Het kamp bestond uit 3 gebouwen, omgeven door een bamboe schutting en prikkeldraad. Het kamp was eerst een vrouwenkamp; later kwamen er ook mannen.

 

Kampcommandant

Mas Joerah

 

Kampbewaking

Politie Pembantoe

 

Kampleiding

Mw G.Rademaker, Mw C.Birsak-Schouten

 

Transporten

Datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

02-11-45 (1)

Omgeving (2)

 

 

 

vr,ki

31-05-1946

Jogja: Kota Baroe

 

 

 

vr,ki

01-06-1946

 

Jogja: Ganjoeran

 

 

vr,ki (3)

xx-xx-1946

Jogja: Poendoeng

 

10

 

jo

19-08-1946

 

 

 

164 (4)

vr,ki

xx-xx-1946

Jogja: Sorabajan

 

 

 

ma

xx-xx-1946

 

Jogja: Poendoeng

 

 

ma

04-12-1946

 

 

 

143 (5)

ma,vr,ki

xx-xx-xx (6)

 

Evacuatie (7)

 

 

ma,vr,ki


Afkortingen/Noten

jo=jongens (boven 14 jaar), ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) volgens IRK-rapport 19-08-1946 werd het kamp pas op 05-07-1946 geopend

(2) voornamelijk Jogjakarta-stad, op vrachtauto’s

(3) de groep, die de vorige dag uit Kota Baroe binnenkwam

(4) 7 mannen, 51 vrouwen, 106 kinderen

(5) 19 mannen, 32 vrouwen, 92 kinderen

(6) mogelijk in meerdere transporten op verschillende dagen

(7) via het kamp Bintaran in Jogjakarta

 

Omstandigheden

voeding                 100g, soms 200 g rijst pppd,

wonen                   geen meubilair, geen elektriciteit, olielampen, slapen op matjes op de grond, geen klamboes

water                     voldoende goed putwater

sanitair                  goed: latrines bij stromend beekje

gezondheid           goed, weinig zieken

medische zorg     praktisch geen medicijnen, hulp van mantri-verpleger, soms een dokter (Soekardi)

geld                       nagenoeg niet aanwezig, kleding ruilen tegen voeding

toestand                geen overlast van de bevolking; bewaking trad soepel op

ontspanning          voetbalveldje voor de kinderen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 140-141

Beek-Puyt, Mw W.H. van der - Dagboekfragment

Beek-Puyt, Mw W.H. van der - Kampverslag, NIOD, IC 055276

Birsak-Schouten, Mw C. - Kampverslag, NIOD, IC 054598=055278

Blankenberg, P.B. – Persoonlijke mededeling (ook plattegrond en naamlijst)

Bruggen, M.P. van - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 75

Doppert, Louis - De Paal, Moesson jrg 26, nr 7 (1981), pg 7, NIOD, IC 081467

IRK-rapport, 19.08.46, NRK landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 60

IRK-rapport, 04.12.46, NIOD, IC 054592, nr 21

NEFIS-weekrapport, 18.07.46, CAD, AA 11 (alle mannen, die niet willen evacueren, naar dit kamp)

Verslag CIB, NIOD, IC 055261=054580

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 141

Blankenberg, P.B. en R.Jager – Persoonlijke mededeling

 

Naamlijst

Blankenberg, P.B. – Persoonlijke mededeling (40 familienamen)

 

 

Plattegrond

 

Foto

 

Naamlijst

 

Index          Kampen in Midden-Java