Malang                          Sawahan                          O-Java

 

                                                                                                                                                                     10-12-2011

Ligging

Het Sawahan-Ziekenhuis (Ziekenhuis van de Katholieke Missie) lag in het zuid-wes­telijk stadsdeel in de Sawahanstraat.

 

Kampbewaking

TRI, later hulppolitie

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Omgeving

 

 

100

zi

12-02-46 (1)

 

 

 

60

zi

05-11-1946

 

Evacuatie (2)

 

 

zi

31-07-1947

 

Bevrijding (3)

 

0

zi

zi=zieken

(1) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(2) per trein naar Batavia, sommige patiënten op brancards

(3) door Nederlandse troepen tijdens de eerste Politionele Actie

 

Omstandigheden:

voeding                 zeer sober

wonen                   elektrisch licht aanwezig

water                     stromend leidingwater aanwezig

sanitair                  WC’s en badkamer aanwezig

medische zorg     13 RK zusters aanwezig, 2 Nederlandse doktoren, 130 bedden

sterfgevallen        13 personen (naamlijst)

 

Gebeurtenissen

Op 1-10-1945 werd het ziekenhuis aangevallen door een groep pemoeda’s; de aanval werd door de Japanse

bewakers afgeslagen.

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 204

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 269

Engelmayer, Mw K.G. (arts) - Verslag extremistentijd, NIOD, IC 054902

Goede, R. de – Persoonlijke mededeling

Haas, Paula de - Indo-Europeanen in Malang ....., Doctoraalscriptie, 1992, pg 46

IRK-rapport, 12.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 8 = NIOD, IC 054876

Kappers, Theo - In de Kerstnacht ...., Moesson 31, nr 10 (25.12.86), pg 10

Rapport, NIOD, IC 055263=054584

Schaik, A. van - Malang, Beeld van een stad, 1996, pg 63

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java