Tegal                            Schiphorst                       M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     15-10-2011

Ligging

Het kamp was ondergevracht in de slagerij Schiphorst (voorheen melkerij), gelegen op de hoek van de Gajamstraat (grote noord-zuid lopende straat) en de Voorbijstraat, schuin tegenover Lindeteves (waar het vrouwenkamp was ondergebracht).

 

 

Kampbewaking

leden van de BKR, daarna van een onbekende groep, tenslotte van de ALRI

 

Kampleiding

Hr J.C.Provost

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

13-10-45 (1)

Omgeving (2)

 

135

135

jo,ma

24-01-1946

 

Tegal: Keboegisan

135

0

jo,ma

jo=jongens (vanaf 12 jaar), ma=mannen

(1) in de nacht van 12 op 13 oktober

(2) de stad Tegal en directe omgeving (eerst enige uren in de Gevangenis)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 92

Boogaard, R., L.Hoestland en F.Scheers – Persoonlijke mededeling

IRK-rapport, 22.08.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 64 (rapport Pangkah)

NEFIS-periodiek, 07.02.46, CAD, AA 11 (500 vr,ki)

ODO-verklaring, NIOD IC 071105

 

 

Index          Kampen in Midden-Java